Giraffpriset

"Erfarenhetsutbytet som SVN möjliggör är väldigt värdefullt för Dipart. Här får vi träffa intressanta och kompetenta människor och diskutera frågor som ligger nära vårt arbete, både strategiskt och praktiskt i vår vardag!" - Mats Hoffmann

Juryns motivering:

"Vinnaren får Giraffpriset 2015 för sin förmåga att förena tillväxt och lönsamhet med ett ovanligt initiativrikt, modigt, mångsidigt och uthålligt CSR-engagemang i en bransch, där detta inte är gängse.

Inom företagets verksamhet tar det sig uttryck i strävan att integrera medarbetare med skiftande bakgrund och erfarenheter till en stark och effektiv företagskultur samt i kampen mot svartjobb, skatteflykt och annan korruption.

Utanför sin egentliga verksamhet stöder vinnaren sedan länge de hemlösa genom att samla in och dela ut glasögon: att kunna se och att läsa är nödvändigt för att ta sig ur utanförskap, få ett arbete och återta sin plats i gemenskapen."

Dipart Entreprenad AB - Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm