Våra kunder

Dipart är en stark aktör på byggmarknaden i Storstockholm och då är det naturligt att vi arbetar åt stat, myndigheter, kommunala fastighetsbolag, större bostadsrättsföreningar och de stora försäkringsbolagen. Och självklart händer det att vi ibland genomför ett projekt tillsammans med en privatkund eller ett annat byggföretag.

Några av våra större uppdragsgivare 2014 i bokstavsordning är:Diligentia
Vi har renoverat olika betongkonstruktioner som trappor, broar och garage.

HSB Stockholm
Vi har ett ramavtal vilket innebär att vi är kontrollerade och utvalda som godkänd entreprenör. Projekten vi gör är balkongrenoveringar, garagerenoveringar, ombyggnationer, kontorsanpassningar och vanlig byggservice. 

ISS
En stor förvaltare som vi jobbat tillsammans med i ett antal år nu.
I regel är det olika typer av byggservicejobb.

John Mattsson Fastighets AB
Ett familjeägt fastighetsbolag med bostäder och kommersiella lokaler på Lidingö där vi har renoverat garage och innergårdar.

Järfälla Hus
Ett kommunalt fastighetsbolag där vi efter avslutat projekt fick förtroendet att göra ytterligare en stor beställning med start 2015.

Nacka kommun
Ramavtal gällande drift och underhåll av vägar, broar och andra anläggningar av betong.

Privata bostadsrättsföreningar
Vi offererar kontinuerligt bostadsrättsföreningar och har alltid
ett par olika entreprenader igång.

Svedavia
Vi har ramavtal gällande reparation och ombyggnad på både Bromma och Arlanda Flygplats. Vi renoverar allt från en toalettgrupp till en hel gate.

Trafikkontoret
Ramavtal gällande drift och underhåll av vägar, broar och andra anläggningar av betong.

Trafikverket
Löpande underhållsavtal.

Trygg Hansa
Byggservice gällande vatten, brand, och inbrottsskador. Allt från ett golv som behöver bytas till att renovera ett parkeringsgarage där en bil brunnit.

Täby kommun
Ramavtal gällande drift och underhåll av vägar, broar och andra anläggningar av betong.

Wallenstam
En stor privat fastighetsägare med hus runtom i Stockholm där vi i skrivande stund är halvvägs genom ett uppdrag där vi fått förtroendet att renovera ca 900 balkonger.

HSB Smaragden i Orminge.
Här renoverar vi balkonger på Söderhöjden åt Järfälla Hus.

Dipart Entreprenad AB, Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm