dipart_svarttext_utskuren
Thomas Frankborn, affärsområdeschef för Hus
Thomas Frankborn, affärsområdeschef för Hus
Ari, Augustin, Ghulam, Tomas, Amir, Carlos, Johan. Deniz, Latif och Alexis. Killar från nio olika länder som tillsammans bildar ett slag-kraftigt bygglag specialiserat på balkonger.

I affärsområdet Hus renoverar vi balkonger, fasader, tak, byter fönster och monterar inglasningar och balkongräcken. Vi genomför alla typer av fasadarbeten på byggnader.
Genom åren har vi blivit mycket skickliga och tillhör nu de största i Stockholm på just balkonger och närliggande arbeten.

Det som är styrkan i Hus är affärsområdets förmåga att åta sig stora entreprenader där ett flertal olika typer av arbeten ska ingå. Varje år renoverar vi säkert tusen balkonger, byter tusentals fönster och monterar ett par hundra inglasningar. Vi trivs bäst som totalentreprenör för större projekt och varje år utför vi även många mindre balkongrenoveringar på mellan 12-80 balkonger.

Affärsområdet har ett tjugotal anställda. På huvudkontoret i Nacka Strand sitter, utöver affärsområdeschefen, sex tjänstemän. Långvarigt goda relationer med stabila underentreprenörer och beställare har varit en förutsättning för framgång. Kunderna är nästan alltid mycket nöjda med våra resultat.

Oavsett vilken typ av utvändiga arbeten ni vill ha utförda på er byggnad, är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss på Hus.

I broschyren om projekt Svärdsidan kan du läsa om hur vi renoverade balkonger, loftgångar och trapphus åt en bostadsrättsförening i Östberga.Vi är experter på bland annat balkongrenoveringar. Vill du veta hur det går till? 

I filmen här till höger kan du steg för steg följa en balkongrenovering från rivning till färdigställande. Arbetet är bullrigt och smutsigt, men resultatet gör det mödan värt, för oss liksom för kunderna.

Våra projektledare på Hus, Olov, Thomas, Nazif, Sebastian och Arto. Våra projektledare på Hus, Olov, Thomas, Nazif, Sebastian och Arto.

Dipart Entreprenad AB - Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornstull
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm