BROAR

 • 15 års erfarenhet av att renovera broar

 • Helhetsåtagande från projektering till färdig brorenovering

 • Byter tätskikt på 20-30 broar om året

Förenklat är en bro ett byggnadsverk som leder trafik över ett hinder, det kan vara en annan väg, vattendrag, eller ravin

Broar förekommer i många olika konstruktioner och material. Exempel på material som används för att bygga broar är; 

 • Betong

 • Stål

 • Sten 

 • Trä (det är entreprenadsidan på Bygg som har hand om träbroar, det kan du läsa mer om här)

Det finns också många olika typer av konstruktioner när det gäller broar. Balkbroar och Plattramsbroar är de vanligaste broarna i Sverige. 

 • Balkbro - Balkbron består av betong- eller stålbalkar med en platta mellan balkarna. Den är relativt billig att bygga och den fungerar lika bra i långa som korta distanser

 • Plattramsbro - En bro av betong som är uppbyggd kring ramen som hålls på plats av jordtrycket från sidorna. Den är billig att bygga och utgörs av en enkel, fyrkantig ramkonstruktion.

 • Hängbro - den är bra om bropelarna inte kan stå nära varandra, den klarar av långa spännvidder

 • Rörbro - används framförallt när bron även ska fungera som tunnel, det kan vara för djur eller vatten 

 • Bågbro - är bra över raviner eftersom den kan byggas mot ravinens väggar

Vi har i snart 15 års tid arbetat med reparationer och underhåll av alla tänkbara broar runt om i Storstockholm.

Vårt arbete sker i regel i ramavtal med större professionella beställare. Vi är stolta över våra ramavtal med bland andra Trafikverket, Stockholm Stad och Nacka, Botkyrka och Huddinge kommun.

De jobben vi i regel får beställningar på är några av följande;

 • Tätskiktsbyte

 • Byte av brolager

 • Renovering av kantbalkar

 • Byte eller renovering av vägräcken

 • Spolning av broar

 • Betongreparationer

Brobeskrivning på en balkbro

För att klara av de här olika typen av jobb så har byggt upp kompetens och utrustning som är passande. Vi har exempelvis egen vattenbilningsavdelning, som du kan läsa mer om här, en verkstad där våra smeder reparerar broräcken och ett 50-tal betongarbetare med yrkesbevis. 

Ett exempel på en balkbro vi byggde 2016 på Lidingö.

En typisk plattramsbro som vi renoverar ett flertal av varje år.

Så här ser en rörbro ut under tiden som vi renoverar den.

Vi gjuter nya broar

Vi är specialister på att gjuta och montera nya gång- och cykelbroar, så kallade GC-broar. Innan vi lyfter dit nya broar så har vi gjutit nya landfästen och utfört andra förberedande arbeten inför monteringen av bron (bild 1 & 2).

Vi gjuter broar (bild 3) och det är arbeten som våra yrkesarbetare uppskattar väldigt mycket. Allt vi gör när vi gjuter en ny bro är stort och mäktigt. Det kan vara formsättning, armering eller gjutning - allt blir häftigt på så här stora projekt!

Våra 50 yrkesarbetare med olika bakgrund som betongarbetare, smeder, armerare, tätskiktsarbetare, vattenbilare och chaufförer gör det möjligt för oss att bedriva projekten med i stort sätt egen personal.

Vi kan inte bara broar, vi gör schyssta filmer också!

Vi har god kompetens av nyproduktion av gång- och cykelbroar. Se filmen här bredvid och följ med Max och hans team när de monterar en bro en natt i slutet på 2018...

Till sist...

...vill vi gärna ta tillfället i akt att få skryta lite.

 

Vår bro över Rinkebystråket kom 2017 på tredje plats i tävlingen "Årets Stockholmsbyggnad"! 

Max Rendahl, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!