P-HUS & GARAGE

  • Vi projekterar, renoverar och färdigställer komplexa p-hus och garage

 

  • Vi har en komplett och specialiserad maskinpark

 

  • Med egen vattenbilnings- och betongavdelning utför vi hela projektet med egen personal

Parkeringshus började byggas på 60-talet för att bilen började bli vanligare och parkeringsplatserna på gatorna helt enkelt inte räckte till. Då började man att bygga parkeringsgarage och parkeringshus, på höjden eller djupet och de allra flesta i betong.
 

Det man då inte tänkte på var att våra vägar här uppe i norden saltas på vintertid för att bekämpa halka, och när bilarna åker in i parkeringshuset så tar de med sig snö som är förorenad av salt. 
Snön smälter och kvar blir saltet som i sin tur reagerar med betongen och når ner till armeringen.  Armeringen expanderar (rostar) och spränger då bort betongen som ligger runtom. I början av 90-talet så upptäckte man allvarliga skador på våra parkeringshus och man satte då igång med att renovera.

Exempel på vad vi på Dipart kan göra, är;

  • Ytbehandlingar

  • Renovera bärande pelare

  • Bila bort befintliga körytor

  • Lägga nya ytskikt

Men i regel tar vi ett helhetsansvar för hela garaget, från början till slut. 

Vi har kompentes för att kalkylera kostaderna för en renovering och bedöma vilka åtgärder som är lämpliga. Och kostnadseffektiva. 

Vi är också vana vid att bereda arbetena och därmed välja vilka åtgärder som skall göras och hur de ska utfras. Under produktionens gång sköter våra platschefsgrupper hela produktionen hela arbetet, från yrkesarbetare till platschef. 

En garagerenovering börjar med att vi etablerar på plats.  Vi etablerar ett platskontor, materialcontainrar och bodar för våra yrkesarbetare. När det är gjort börjar vi med att avlägsna all dålig betong och andra ytskikt.

Vår vattenbilningsavdelning är då inkopplad där vår robot och våra handlansar är våra främsta re

Sedan kompletterar vi med armering, sen gjuter vi, sedan färdigställer vi ytskikten. 

Våra platschefsgrupper med specialiserade arbetsledare och entreprenadingenjörer är vana vid att lösa de utmaningar dessa projekt för med sig. Våra betongarbetare har erfarenhet från ett stort antal projekt där de utfört de allra flesta arbetsmomenten.

Vi har sedan 1997 renoverat parkeringshus. Vi har nu i drygt 20 år finslipat vår arbetsmetodik och skaffat oss kompetens för att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt renovera stora och komplexa P-hus och garage.

Vi anser oss vara experter på dessa typer av projekt och tycker om den utmaning och komplexitet som de brukar leda till.

Ni är varmt välkomna att höra av er.

Max Rendahl, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!