RAMAVTAL - KONSTBYGGNAD

  • Vi vill upplevas som lyhörda för våra beställares önskemål

  • Varje ramavtal får sin egen specifika organisation

  • Vi har sju stora ramavtal som vart och ett är viktigt för oss

En förutsättning för ett lyckat ramavtal är ett gott samarbete.  Det kommer projekt med problem och andra där allt flyter, oavsett vilket är ärlighet och goda intentioner avgörande. Vi vill vara en samarbetspartner som ställer upp och finns där efter bästa förmåga.

Alla ramavtal är unika. Vi gör en produktionsprocess för varje beställare som vägleder hur vi ska arbeta. Den organisation vi sätter upp för varje avtal anpassas för att fungera långsiktigt och vara dedikerad avtalet.

 

Vi har mer än 10 års erfarenhet gällande ramavtal inom konstbyggnad. Det har lett till att vi har god tekniska kompetens som erfordras i ett flexibelt och för alla parter gynnsamt samarbete.

 

Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer.

  Max Rendahl, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!