VATTENBILNING

  • Vi har mer än 10 års erfarenhet av vattenbilning

  • Egna vattenbilningsresurser skapar tidseffektiva projekt

  • Vi har både vattenbilningsrobot och ett flertal handlansar

Vi kan tack vare att vi har egna vattenbilningsresurser styra våra projekt effektivt mellan de olika arbetsmomenten.

 

Vårt betonglag kan kliva in direkt efter att våra vattenbilare är klara med avverkning av gammal betong och påbörja armering, formning och gjutning.

Vi säkerställer att arbetsmiljön tas på allvar. Vattenbilning är ett riskfyllt arbete på grund av det extremt höga vattentrycket som krävs för att avverka betong. All vår personal är väl medvetna om hur dessa risker kan minimeras för att skapa en säker arbetsplats.

 

Vi säkerställer kompetensen genom internrekrytering och utbildning. Det är i regel tidigare betongarbetare som går vidare och utbildar sig till vattenbilare. Det leder till en förståelse för helheten som vi lärt oss uppskatta.

Hör av er om ni vill veta mer!

  Max Rendahl, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!