dipart_svarttext_utskuren

Våra kunder

Dipart är en stark aktör på byggmarknaden i Storstockholm och då är det naturligt att vi arbetar åt stat, myndigheter, kommunala fastighetsbolag, större bostadsrättsföreningar och de stora försäkringsbolagen. Självklart händer det att vi ibland genomför ett projekt tillsammans med en privatkund eller ett annat byggföretag.

Några av våra större uppdragsgivare 2018 i bokstavsordning är:

Akelius Fastigheter
Ramavtal gällande byggservice som omfattar ungefär 2300 lägenheter. Avtalet avser löpande underhåll och skadehantering av oförutsedda skador.

D. Carnegie & Co.
Entreprenadavtal gällande renovering och ombyggnad av ett tvåplansgarage på hela 13 000 kvm. 

Folksam
Byggservice gällande vatten-, brand-, och inbrottsskador. Allt från en dörr som behöver bytas till att återställa en hel villa.

Gjensidige
Avtalet gäller byggservice gällande vatten-, brand-, och inbrottsskador. Skadan besiktas och arbetet kalkyleras innan återställningen påbörjas.

HSB Stockholm
Samarbetspartner där vi genom ramavtal hanterar rojekt såsom balkongrenoveringar, garagerenoveringar, ombyggnationer, kontorsanpassningar och byggservice. 

Huddinge kommun
Ramavtal gällande entreprenadarbeten som omfattar löpande underhåll och reparation av konstbyggnader i stål, betong och trä. Arbetena innefattar även trafikanordningar, asfalts- och tätskiktsarbeten samt drift och underhåll av vägar, broar och andra anläggningar av betong.

JM
Vi assisterar uppdragsgivaren i deras komplexa entreprenader.

Nacka kommun
Ramavtal gällande entreprenadarbeten som huvudsakligen omfattar drift och löpande underhåll av konstbyggnader i stål, betong, trä och sten. Med konst-byggnader menas broar, tunnlar, stödmurar, kajer, bryggor mm. Utöver detta även asfalts- och tätskiktsarbeten, visst anläggningsunderhåll samt drift och underhåll av vägar, broar och andra anläggningar av betong.

Privata bostadsrättsföreningar
Vi offererar kontinuerligt bostadsrättsföreningar och har alltid ett par olika entreprenader igång.

Trafikkontoret
Ramavtal gällande entreprenadarbeten som huvudsakligen omfattar löpade underhåll och reparation av konstbyggnader i stål, betong och trä. Utöver detta kan åtgärder för kollektivtrafik, asfalts- och tätskiktsarbeten samt visst anläggnings-underhåll förekomma. Arbetena omfattar planerade, oplanerade, akuta underhålls- och ombyggnadsågärder samt underhåll av vägar, broar och andra anläggningar av betong.

Trafikverket
Ramavtal för underhåll av alla trafikverkets broar i norra Stockholms län.
Förebyggande underhåll av 513 st brokonstruktioner. Spolning, impregnering samt slyröjning. Större renoveringar av 22 st broar inkl. projektering. Akuta och ej planerabara åtgärder, som till exempel påkörningsskador.

Återställning av en villa i Nynäshamn efter en stor brandskada.
Återställning av en villa i Nynäshamn efter en stor brandskada.
Brf. Svärdsidan i Östberga där vi totalrenoverat exteriören.
Vår platsbas Mario framför etableringen vid ett garage på 13 000 kvm i Flemingsberg.

Dipart Entreprenad AB, Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm