dipart_svarttext_utskuren

Åren som gått - Diparts historia

Här följer några viktiga milstolpar för Diparts utveckling men börja gärna med att se våra grundares lite sentimentala diskussion om åren som gått i filmen här bredvid.

Filmen har några år på nacken men kan ändå vara rolig
att se!

2017
Ännu ett händelserikt år, fullt av utmaningar, har passerat. Det var inte det bästa året ur ett omsättningsperspektiv men vi växte på många andra sätt.

De fyra första månaderna hade vi för lite att göra och en svag organisation. Mitten av året var spännande och produktivt. Vi rekryterade kompetenta personer. Vår organisation, som tidigare varit svag, blev stark och dessutom landade vi avtal som säkrade vår produktion. Under de sista fyra månaderna på året var det full fart. Vi fick många nya jobb, glädjen att fortsätta rekrytera och anställa nya kollegor samt omsatte och tjänade mycket pengar. Avslutningen på året var fantastiskt och avslutades med ett ”härligt go”.

Anna Kindberg-Batra delade ut utmärkelsen till att stort och glatt gäng från Dipart.
Anna Kindberg-Batra delade ut utmärkelsen till att stort och glatt gäng från Dipart.

Vi blev tilldelade en prestigefylld näringslivsutmärkelse,
 
Årets NackaFöretag
Motiveringen som juryn gav lyder:
”Dipart har genom att gemensamt ta fram kärnvärden för företaget, medarbetarna och verksamheten, lyckats få tydliga ledstjärnor som engagerar och entusiasmerar hela deras organisation. En tongivande lydelse ur deras kärnvärden säger att ”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra”. Diparts stora samhällsengagemang, bland annat för härbärget Convictus och Vision.nu, har bidragit till att framgångarna inte har låtit vänta på sig. Dipart är således en mer än värdig vinnare av priset som Årets Nackaföretag 2017.

Årets Stockholmsbyggnad är ett pris och en årlig tävling som nu arrangerats för åttonde året i rad. Tävlingen startade med en nomineringsperiod då alla kunde lämna förslag via brev och mejl. En jury valde sedan ut de tio byggnader som gick till final. Juryn utgick från byggnadernas arkitektur, hållbarhet, innovation och betydelse för staden. Stockholmarna röstade därefter fram sin favorit bland byggnader, parker, infrastruktur-anläggningar och annat som färdigställts under 2016 och under våren korades vinnaren. Bara att bli nominerad är stort! Vår bro över Rinkebystråket slutade på en ärofylld tredjeplats efter omröstningen till priset.

Bild: Kasper Dudzik
Bild: Kasper Dudzik
Patrick Lepierre, ny affärsområdeschef för Betong
Patrick Lepierre, ny affärsområdeschef för Betong

Efter ett halvår utan affärsområdeschef på Betong, plockade Patrick Lepierre upp stafettpinnen. Han har redan satt ett stort avtryck och när man går bort till Betong så möts man av en härlig energi som det går att ta på. Jobben kommer in, organisationen är återigen komplett och nu hinner och kan vi ta så många fler jobb. Extra roligt är att vi lyckats vinna två nya ramavtal, med Exploateringskontoret och Huddinge Kommun. 

Affärsområdet Bygg delades under året upp i två affärsområden. Detta gjordes för att få två specialiserade områden istället för ett brett. Johan Wiklund är chef över Försäkringsskador och hans grupp är specialiserad på just försäkrings-skador. Kim Tyborn i sin tur är chef över Bygg, som numera är specialiserat på entreprenader och ren byggservice. I samband med denna uppdelning tecknades ramavtal med Folksam, Gjensidige och Akelius Fastigheter. 

2016
Vi fortsatte att växa under 2016 och omsättningen landade på 311 miljoner kronor som är vår högsta någonsin. Av flera skäl blev vinsten inte alls den tänkta och stannade på drygt en miljon.
Martin Munkhammar, som gjort ett förtjänstfullt arbete under fem års anställning med att som affärsområdeschef för Betong lyfta omsättningen från 19 till 130 miljoner, lämnade Dipart för nya utmaningar. Han kommer vara ihågkommen som en mycket skicklig person som gjort stora insatser för företaget.

Vi hade under 6 månaders tid ingen chef för affärsområdet och det ledde till att vi tappade ett flertal andra tjänstemän. Olika projekt kunde då inte skötas vilket ledde till kraftiga projektförluster. Det var den främsta orsaken till årets låga vinst. Först en bit in på 2017 var affärsområdet Betong åter slagkraftigt och fullbemannat med ny affärsområdeschef, kalkylator och projektledare.

Martin Munkhammar, uppskattad affärsområdeschef på Betong år 2011-2016.
Martin Munkhammar, uppskattad affärsområdeschef på Betong år 2011-2016.
Rune Brandinger avgick som styrelseordförande 2016.
Rune Brandinger avgick som styrelseordförande 2016.
Erik Alteryd tillträdde som styrelseordförande 2016.
Erik Alteryd tillträdde som styrelseordförande 2016.

Rune Brandinger som varit vår styrelseordförande i fem år slutade med ålderns rätt. Under Runes ledning har Dipart vuxit från 178 till 289 miljoner i omsättning och vinsten har vuxit från 0,5 mkr till nästan 11 mkr. Runes insats är helt extraordinär och kan vara ett skolexempel på vad en rutinerad extern ordförande kan tillföra ett tillväxtföretag. 

Ny ordförande är Erik Alteryd som har mångårig erfarenhet från olika VD poster bland annat Veidekke Entreprenad, Ramirent och den nuvarande på Oscar Properties Bygg.

Vi lämnade också Setterwallska Villan och flyttade till nya moderna, och för våra ändamål, producerade lokaler på Vikdalsvägen 50 i Nacka Strand.

År 2016 var kämpigt. Främst på grund av att flera nyckelpersoner lämnade oss i stort sett samtidigt. Vi kan vara tacksamma för att vi ändå tjänade lite pengar och växte, trots utmaningarna. Skönt att gå vidare in i 2017 med de flesta problemen lösta och en stark konjunktur i ryggen.

Vikdalsvägen 50
Vikdalsvägen 50

2015
Det bästa året vi någonsin haft, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Omsättningen steg med 24 % och landade på 289 mkr. Vår vinst ökade och gick från 4.0 till 10.1 mkr räknat som resultat efter finansnetto.
 
Vi blev uppmärksammade av vår omgivning och fick inte mindre än två utmärkelser.

Giraffpriset
Ett hederspris som delas ut av SVN (Social Venture Network) till en person eller företag som sticker ut hakan lite extra och som gör en skillnad i samhället.

Mats, Thomas och Jens med priset som nu pryder vårt kontor.
Mats, Thomas och Jens med priset som nu pryder vårt kontor.

Motiveringen som juryn gav lyder:  
Byggföretaget Dipart Entreprenad AB får Giraffpriset 2015 för sin förmåga att förena tillväxt och lönsamhet med ett ovanligt initiativrikt, modigt, mångsidigt och uthålligt CSR-engagemang i en bransch, där detta inte är gängse. Inom företagets verksamhet tar det sig uttryck i strävan att integrera medarbetare med skiftande bakgrund och erfarenheter till en stark och effektiv företagskultur samt i kampen mot svartjobb, skatteflykt och annan korruption. Utanför sin egentliga verksamhet stöder Dipart sedan länge de hemlösa genom att samla in och dela ut glasögon: att kunna se och läsa är nödvändigt för att ta sig ur utanförskap, få ett arbeta och återta sin plats i gemenskapen.

Jaqueline, Samet och Mats efter prisutdelningen
Jaqueline, Samet och Mats efter prisutdelningen

Botkyrka Kommuns pris som Årets företag Skolsamverkan
Vi har ett samarbete med Botkyrka Kommuns gymnasieskola där vi ger ungdomar praktik och, om de är engagerade, lärlingsanställning. Projektet har fallit mycket väl ut och ses som ett föredöme.

Motiveringen som juryn gav lyder:
Utbildningsförvaltningen i Botkyrka Kommun vill uppmärksamma företaget Dipart som på ett föredömligt vis tagit emot praktikelever från våra yrkesprogram.
På detta sätt har företaget bidragit till förbättrade möjligheter för inträde på arbetsmarknaden för våra unga.
Dipart har fungerat som en kreativ inspirationskälla och en förebild för andra företagare. Samverkan med skolan har bidragit till fler APL-platser och till ett väl fungerande lokalt programråd.

Vi har fortsatt att engagera oss i samhällsdebatten och Mats och Jens Hoffmann var bland annat på Rosenbad där de träffade migrations- och justitieminister Morgan Johansson. Ämnet var ”Hur kan man få människor som är i utanförskap in i samhället igen?”.


Året var fullt av spännande händelser, mängder av jobb och det mesta flöt vår väg. Under året började också tankarna på att hitta nya lokaler och en förhandling inleddes med Brostaden om Vikdalsvägen 50 och den 1000 kvm stora lokalen som var tom och som skulle passa oss perfekt.

Mats och Jens Hoffmann utanför Rosenbad
Mats och Jens Hoffmann utanför Rosenbad


2014
Vi har återigen ökat i omsättning och när 2014 summerades så hade vi omsatt 233 miljoner kronor med en vinst på sista raden på drygt 3 miljoner. Vårt långsiktiga mål med en soliditet på 25% är nu nästan uppnått och när 2014 summerades ligger vi på 24.2%. Glädjande var även att vi fick kreditbetyget trippel A vilket enbart 3% av Sveriges företag kan uppvisa.

Vårt affärsområde Hus som är specialiserade på arbeten på utsida hus såsom balkonger, fasader, tak och närliggande arbeten har under året tecknat Diparts största order någonsin. Entreprenaden är på dryga 90 miljoner kronor och i arbetena innefattas egentligen allt som produceras inom affärsområdet.

Betong som är vårt största affärsområde har fortsatt att utvecklas. Glädjande är ett flerårigt ramavtal med Nacka kommun där vi renoverar broar och sköter den kontinuerliga skötseln av kommunens betongkonstruktioner. Roligt är också att vi under året anställt fyra stycken mycket ambitiösa och nyexaminerade ingenjörer som borgar för god återväxt på tjänstemannasidan.

Bygg, där vår byggserviceverksamhet ligger, har vuxit under året. Vi har gått från tre projektledargrupper till fem och samarbetet med Trygg-Hansa har cementerats.

Vi var i slutet på 2014 drygt 110 anställda och våra stormöten är stora ”happenings”. I år kom Paolo Roberto och höll ett mycket uppskattat föredrag som avslutades med bok signering och fotografering där Paolo fick glädjen att stå bredvid många av oss.
Summerar vi 2014 så känns det som att de två tidigare årens konsolidering nu är över och vi återigen satt igång att ta marknadsandelar och gå mot att bli ett större och mer kompetent företag.

2013
Vi omsatte lika mycket både 2012 och 2013 nämligen 215 miljoner och under 2013 lyckades vi tjäna 5.8 miljoner kronor på sista raden. Det är anmärkningsvärt att vi lyckats tjäna pengar då det under året skett en stor kostsam omorganisation. Vi har gått från 5 affärsområden till 3. Vår etablering i Märsta lades ner (Dipart Norr) och detsamma med vår etablering i Länna (Dipart Syd). Dessa två affärsområden integrerades i Bygg som blev det nya tredje affärsområdet jämte Betong och Hus. Den här förändringen gjordes då vi tidigare hade två affärsområden som inte tjänade pengar vilket var oacceptabelt. Nu får vi endast tre affärsområden att fokusera på och de är i stort sett lika stora och jämbördiga vilket är bra för Dipart som företag.

Den här omorganisationen blev möjlig då vi fick loss ytterligare ett våningsplan i Settervallska Villan och kunde centralisera hela vår verksamhet där. Vi disponerar numera i stort sett hela den magnifika villan i Finntorp.

Vi fick in Hasse Tilly, före detta Ordförande i Byggnads, i vår styrelse vilket ger en ordentligt ökad kompetens och bredd i Diparts ledning. Att ha ett styrelseproffs och ekonomi Doktor i form av Rune Brandinger vid sidan om Byggnads förre ordförande i en och samma styrelse måste vara unikt.

2013 var också året då Dipart för första gången fick fler än 100 personer fast anställda. Fördelningen är ungefär 25 tjänstemän och 75 hantverkare. Allt sammantaget var 2013 ett jobbigt år men och oerhört värdefullt då många bra förändringar genomfördes och Dipart som företag utvecklades säkert mer än under många andra år.

Setterwallska villan i Finntorp
Hans Tilly

2012
Ett spännande och oerhört bra år! Vi slog alla tidigare rekord med en omsättning på 215 och en vinst på drygt 7 miljoner. Hela 2012 kännetecknades av utveckling. Nackas förening för arbete i Förenta Nationernas anda gav oss sitt hederspris för vårt värdegrundsarbete vilket delades ut i en till bredden fylld Nacka Kyrka.

Vårt affärsområde Betong tog ett jättekliv och växte radikalt tack vare ett antal stora prestigeuppdrag. Och för att klara av dessa uppdrag så blev investeringar i ytterligare vattenbilningsutrustning nödvändiga vilket har lett till att vi idag även jobbar åt externa beställare. Betong fick även av Trafikkontoret en bra anläggning vid Hornstull att utgå ifrån när vi sköter underhållet på Stockholms vägar och broar där vi nu också är stationerade med 15 medarbetare. Vår kollega, och även delägare i Dipart, Anders Silver lämnade Dipart och startade egen verksamhet som byggledare/konsult. Anders ska ha ett stort erkännande för den utveckling och tillväxt som blev följden av att han började hos oss 2004. Sammanfattningsvis blev 2012 ett mycket bra år med stor tillväxt och många nya härliga människor som började på företaget.

2011
I början på året fick vi kontakt med Rune Brandinger. Rune är numera pensionerad men är nog så aktiv. Hans meritlista är imponerande med ett flertal tunga VD uppdrag och ett stort antal styrelseuppdrag i företag som Nordea och Vasakronan för att nämna några. Under hans ledning genomfördes en stor omorganisation.

Vi fick fem affärsområden där vart och ett har helt eget resultatansvar. Vårt lager i Länna blev Dipart Syd och Jimmy Bergström rekryterades som AO chef. Vår etablering i Märsta som främst jobbar åt Sigtunahem och Swedavia med flygplatserna Bromma och Arlanda blev Dipart Norr. Övriga affärsområden är Betong, Bygg och Projekt som utgår från vårt huvudkontor i Nacka.

Under året genomfördes i rask takt ytterligare en mängd förändringar och större fokus på lönsamhet kännetecknade dem alla.
När det gäller vår produktion så hände det också mycket under året. Dipart Syd utvecklades till en lönsam byggserviceavdelning. Kunderna upptäckte oss snabbt och avtal tecknades med Trygg Hansa, Länsförsäkringar, HSB, ISS och ett flertal andra. Dipart Syd gick från 5 personer till 15 under året.

Affärsområdet Betong byggde Europas största skateboardramp som är 140 meter lång och kommer vara värd för många internationella tävlingar. Även Betong fick en ny affärsområdeschef då Martin Munkhammar rekryterades.

I de andra affärsområdena producerades det också för fullt och när året var slut hade vi omsatt 178 mkr. Stort fokus lades på att lägga en affärsplan för 2012 och att den var fokuserad på lönsamhet och fortsatt tillväxt är ingen hemlighet.

Vår ordförande Rune Brandinger
Johan, Martin och Peter framför skateboardrampen

2010
var året som började i finanskrisens skugga och slutade med en oerhörd optimism. Under året fick vi ett antal prestigeordrar, bland annat två stora broar där den största gick över E18. Vi fortsatte att bygga för framtiden och flyttade Dipart Norr till nya ändamålsenliga lokaler med plats för ett trettiotal personer. Vår VD Jens Hoffmann valdes in i Byggmästareföreningens styrelse. När året var slut var 85 personer anställda på Dipart.

2009
gjorde lågkonjunkturen sig känd vilket ledde till minskad lönsamhet. Dock hade våra kunder fortsatt förtroende för oss så anställningar av ytterligare personal skedde då orderingången ändå var god. Bland annat blev 6 duktiga ungdomar anställda efter att de först praktiserat hos oss under gymnasietiden och sedan tagit studenten med goda betyg. Dessutom skedde förstärkningar på den administrativa sidan. Vi var nu 65 personer anställda. Inga permitteringar var planerade pga den sk. krisen. Vi invigde vårt nya kontor på Arlanda, Dipart Norr, och i samma veva tog vi hem en upphandling av en  vaktanläggning.

2008  
var året då flera ramavtal slöts med viktiga kunder, däribland Luftfartsverket, Stockholmshem, Sigtunahem, etc. Verksamheten och antalet medarbetare ökade under året och vi slog vår vision att uppnå 150 Mkr i omsättning.


2007
förenklades bolagsstrukturen till följd av förändringar i ägarstrukturen och verksamheten fortsatte i Dipart Entreprenad AB. En fortsatt stark konjunktur bidrog till en ökad tillväxt och utveckling. Delägaren Ulf Nilsson gick i pension. Omsättningen för Dipart Entreprenad AB blev 92 Mkr.


2006
2006 var året då vår betongsida expanderade kraftigt. Sedan detta år  renoverar vi allt från balkonger till parkeringshus och broar. Vår byggserviceavdelning startades och omsättningen ökade till 85 Mkr. Dipart blev utsedd till Gasellföretag av Dagens Industri. Ett bevis på att vi är en förebild och ett av de snabbast växande företagen i landet som skapar jobb och står för ökad produktivitet.

Tidningen Dagens Industri utnämnde Dipart Entreprenad till Gasellföretag 2006 och 2009

2005
präglades Diparts verksamhet av fortsatt utveckling. Omsättningen ökade med ca 30% till 70 Mkr.


2004 
var ett år fyllt av fart och utveckling. Dipartbolagens sammanlagda omsättning översteg 55 miljoner. Strukturen i bolagen sågs över och en koncern bildades med start januari 2005 med Dipart AB som moder. Anders Silver började som projektledare och det visade sig snart vara ett lyckokast. Delar av omsättningsökningen var han fader till. Mängden av projekt minskade samtidigt som omsättningen för varje projekt ökade markant. Bland annat fick vi vårt första jobb på över 20 miljoner kronor. Vid årets slut var vi drygt 40 anställda i Dipartgruppen, så bokningen av julbord med respektive började bli ett glädjesamt problem.


2003 
var året då vi på allvar började förstora balkonger. De första 200 balkongerna förstorades och försågs med nya räcken och inglasningar. Att det här skulle bli en viktig verksamhetsgren framstod som klart. Vi reste också stommen till havsbadet i Nynäshamn, ett vackert konferenshotell som blev ett viktigt referensobjekt för vår nyproduktion i trä.

Dipart Konsult bildades för att komplettera kärnverksamheten inom bygg med kompetens inom organisations- och affärsutveckling. Dipart Konsult hjälpte dels Dipart som företagsgrupp att nå sin vision och arbetade även tillsammans med andra företag i och utanför byggbranschen.

Mats Hoffmann som drev bolaget har en lång karriär som konsult. Han har haft mångåriga uppdrag hos flera storföretag som Ericsson, Alfa Laval och NCC för att nämna några. Första halvåret innebar för byggsidan flera framsteg med implementeringen av BF9K, vi arbetade även fram våra kärnvärden tillsammans med alla medarbetare och genomförde vår första stora medarbetarenkät som skulle mäta "tempen" på bl.a. ledarskap, trivsel och arbetsmiljö.

BF9K - Byggmästarföreningens kvalitetsprogram är nu en realitet för våra kunder!

2002
var året då det hände, Dipart blev kvalitetscertifierat enligt BF9K, Byggmästarföreningens motsvarighet till ISO 9000.
En hel mängd projekt genomfördes under 2002. En ambitiös utbildningsplan för samtliga anställda där mer än 40 kurser ingick, en ambitiös budget både för omsättning och vinst, samt att epitetet förstemän arbetades in i praktiken. Dipart omsatte 32 Mkr och tillväxten blev ca. 23% vilket var mycket positivt då stora satsningar på kvalitetscertifiering och utbildning tog kraft under året.

2001
fortsatte med en omprofilering av Dipart. Genom kompetent extern hjälp skapades en manual för hur företaget skall profilera sig i olika situationer och i anslutning till detta moderniserades den gamla Dipartloggan kraftigt. 

Begreppet ”det skall vara clownfritt” myntades vilket innebär att Dipart arbetar med vissa väl utvalda underentreprenörer. Dessa skulle behandlas med respekt och vara utvalda för att de är synnerligen kompetenta inom sitt gebit. "Storklas" inhandlades, en 8.5 ton tung bomlift med vars hjälp vi nådde de flesta ställen på ett normalstort hyreshus. Storklas gav oss fördelar på en mängd uppdrag gentemot företag som saknade en liknande maskin.
Omsättningen för Dipart Entreprenad var detta år 26 Mkr med ett snitt på 19 personer anställda.
Dipart Bygg startades och kärnverksamheten skiljde sig från Dipart Entreprenad på så sätt att det i regel gällde nyproduktion med trä som den viktigaste komponenten. Dipart Bygg blev ett helt fristående bolag som drivs av Rickard Olsson.

Vår logga
Mats Hoffmann, delägare och HR-chef
Diparts verksamhet bestod främst av balkongrenoveringar i början
Vår ursprungliga logga

2000
var året då Dipart lämnade småföretagens skara. Omsättningen steg till över 20 Mkr och antalet medarbetare blev tvåsiffrigt. Uppdragens natur skiftade, entreprenaderna blev större, mer komplexa och mer kompetensinriktade. Kärnverksamheten var fortfarande olika renoveringsarbeten på balkonger.


1999
blev Dipart medlem i Byggmästarföreningen som sedan dess varit en värdefull partner när det gäller utbildningar, certifikat och juridisk rådgivning. Under det här året översteg Diparts egna kapital 500 000 kr vilket var en milstolpe.


1998 
var året då saker började hända. Omsättningen närmade sig 10 Mkr, uppdragen blev mer komplexa och Dipart började bli ett känt byggföretag på Stockholmsmarknaden.


1997
blev Ulf Nilsson tillfrågad om han ville komma med i Dipartgänget. Ett nytt bolag, Dipart Entreprenad AB bildades med Ulf, Jens och Thomas som delägare.

1996
anställdes den första medarbetaren och omsättningen närmade sig 3 Mkr. Dipart renoverade sin första kompletta balkong och började nu åta sig betydligt större uppgifter. En viss återhämtning i konjunkturen märktes också vilket underlättade Diparts utveckling mot ett företag specialiserat på balkong, betong och kompletta fasadarbeten.


1995
flyttade Dipart till Settervallska Villan i Nacka där kontor och bostad kombinerades.


1994
flyttade Jens och Thomas till Stockholm för att etablera sig som fristående försäljare och montörer åt Scanal AB. Första kontoret låg på Möckelvägen 36, 2 trappor, C/o Andersson och med endast en telefonlinje ut. Förutom kontor så tjänade Möckelvägen även som bostad och lager.


1993
satt Jens Hoffmann och Thomas Frankborn, en morgon, vid en kökssoffa i Linköping och funderade över tänkbara företagsnamn. Namnet skulle vara kort, slagkraftigt och fungera i alla olika sammanhang. Slutligen enades de om DIPART (di som för 2 och part för partners). Diparts första verksamhetsår bestod av att som montagefirma resa runt i hela södra och mellersta Sverige och montera balkongräcken och inglasningar åt Scanal AB, som tillverkade balkongräcken, inglasningar och fönsterrenoveringssystem. När det första året summerades så blev omsättningen 477 000 kr och vinsten högst försumbar.

Brf Ribbyberg i Västerhaninge
Ari på en balkong
Jens Hoffmann, delägare och Verkställande Direktör
Thomas Frankborn, delägare och Affärsområdeschef Hus

Dipart Entreprenad AB, Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm