dipart_svarttext_utskuren

Convictus

Hur vårt samarbete med Dino Gerdin och Convictus kom till.

När vi jobbat med vårt glasögonprojekt har vi lärt känna många människor. En av dem är Dino.

Han jobbar som föreståndare på Convictus i Högdalen och driver ett härbärge som dagligen tar emot drygt 100 gäster. De har möjlighet att duscha, byta kläder, få en måltid, träffa en sjuksköterska, och få stöd i kontakterna med samhället.
Den budget som Dino har är inte stor och därför har vi ingått ett långtgående samarbete där vi som företag hjälper och stöttar i den mån vi kan. Det är förvånande hur mycket vi kan göra bara genom att se till att använda våra kontakter och det vi får över i vår verksamhet. Datorer, bilar, byggmaterial, vår kompetens etc.

Erika hjälper till på Convictus årliga julbord, hon är en av många som hjälpt till när det fattats resurser.
Dino har i sin Dipartbil hämtat bröd och passar på att besöka oss.

Samarbetet med Dino och Convictus har varit oerhört givande för, vågar vi lova, bägge parter. Många av oss på Dipart har fått insyn i hur det är att vara mindre lyckligt lottad och också fått möjligheten att hjälpa till på något sätt på härbärget. För Dinos del har samarbetet gett ökade resurser och en uppgradering av lokaler och utrustning. Dessutom har Dino blivit i vän till många av oss.

Vi nominerade Dino till Månadens Stockholmare. Läs gärna nomineringen:

Dino Gerdin har under fem år arbetat som operativt ansvarig inom stiftelsen Convictus som vid fyra olika verksamhetsanläggningar i Stockholm hjälper de allra mest sjuka i vårt samhälle. Gästerna är i regel hemlösa och ofta i ett missbruk. Organisationen lever i skuggan av etablerade institutioner som Stadsmissionen och anslag och andra medel för verksamheten är knappa. Trots svåra förutsättningar har Convictus byggt upp flera annorlunda verksamheter som är uppskattade av gästerna. Det hade aldrig gått utan Dino Gerdin som är en tidigare entreprenör som valt att sadla om och lägga all sin kraft för den mest utsatta gruppen i vårt samhälle.  
Den modell Dino och Convictus arbetar utifrån är att skapa samarbeten med samhällets övriga aktörer. De senaste åren har Dino bland annat byggt upp, enligt min åsikt, kanske Sveriges bästa härbärge i Bandhagen. Det heter Bryggan Vantör och är en brygga mellan gästerna och samhället. Där har Dino skapat ett fungerande härbärge, där det är mysigt, nästan familjärt och där respekt råder mellan gäster och personal. Men kanske viktigast av allt, gästerna kan få många av sina basbehov tillfredsställda genom de samarbeten som Dino skapat.
Dinos personlighet, hans kontakter ut i samhället och hans förmåga att ge människor möjligheter till att hjälpa har lett till att läkare, sjuksköterska, blivande jurister, optiker, frisörer, socialtjänsten, kyrkan, byggföretag, restauranger, matgrossister, ICA-butiker, Coop, privatpersoner som ställer upp som volontärer, människor som samlar in kläder ja listan kan göras lång, kommer till Bryggan eller låter Dino hämta av deras överflöd. Allt sammanräknat har Dino av en gammal källarlokal skapat ett härbärge som ger hundratals av samhällets svagaste möjlighet att få sina basbehov tillfredsställda och ha en plats där de är välkomna. Dino resonerar som så att om inte basbehoven är täckta, mat, kläder, hälsan, ja då orkar man aldrig ta nästa steg…
Det har krävts engagemang, mod och uthållighet för att bryta igenom politiska agendor, förutfattade meningar, rädslor för det för det okända och ekonomiska begränsningar för att få verksamheten att fungera. Dino har genom sin aldrig sinande energi och sin förmåga att skapa samarbetsformer och relationer lyckats med detta.
Verksamheten har blivit mycket omtalad och ett mönsterexempel på vad gränsöverskridande kontakter kan göra. Med bristande ekonomisk hjälp och ibland förståelse från våra politiker, så har Dino skapat en verksamhet för sina gäster som öppnar dörrar mot ett mer värdig liv och ett steg mot att vara en mer aktiv del av vårt samhälle.
Dino förtjänar priset som Månadens Stockholmare för sitt engagemang och för de faktiska resultat han kan uppvisa för människor som verkligen behöver vår hjälp. 

Arbetet med Convictus och i förlängningen vårt projekt med glasögon till hemlösa gjorde att vi som företag blev kontaktade av Stina Dabrowski inför en av årets stora chefsgalor.

Se intervjun hon gjorde med vår VD Jens.

Dipart Entreprenad AB - Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm