dipart_svarttext_utskuren

Om oss

Dipart Entreprenad AB har sedan vi startade 1993 utvecklats till en stark aktör på Stockholms byggmarknad.

Företaget omsätter en bit över 310 mkr med drygt 130 anställda. Verksamheten är uppdelad i tre affärsområden; Hus, Anläggning och Bygg, och vi har etableringar i Länna, Hornstull och Finsta. Huvudkontoret ligger i Nacka Strand. Vår verksamhet är enkelt uttryckt uppdelad i hälften riktat mot betongrenovering och den övriga delen är byggservice och traditionella byggentreprenader. Vi är ett typiskt ROT företag. Vår värdegrund är viktig för oss. Det kan man exempelvis se genom vår stora mångfald med ett tjugotal nationaliteter på våra medarbetare, kvinnor i produktionen, ett flertal elbilar och så vidare. Men främst hoppas vi det märks för att vi har kul ihop, visar varandra respekt och är kundorienterade genom hela vår organisation!

Vi strävar alltid efter att vara totalentreprenör åt större professionella beställare. En så stor del som möjligt av entreprenaden utförs med egen personal som i regel är involverad genom hela processen från projektering till avslutat projekt. Vår projektprocess är certifierad enligt Stockholm Byggmästareförenings produktcertifieringssystem BF9K och vi arbetar målmedvetet med utvecklingen av vår verksamhet. Det långsiktiga målet är att uppnå vår Vision, Dipart 2020!

Se en kortfattad presentation av Dipart här.

Vår vision

Vision 2020 är skapad, med fokus på samhällsengagemang, tillväxt, och innovativt byggande enligt våra kärnvärden.

Att en vision styr vårt handlande har vi sett många exempel på. När vi tog fram vår första vision år 2002 gällande Dipart 2010 tyckte de flesta den var orealistisk. Vi uppnådde den 2009!

Alla var samlade då Vision 2020 presenterades.
Den nya visionen diskuterades i olika grupper.

Vår affärsidé

Vi har haft en affärsidé under många år nu. Den här senaste versionen står sig fortfarande. Det vi tycker är bäst med den är den sista meningen. Det är vi på Dipart på något sätt!

Vi är ett kvalitetcertifierat byggföretag, verksamt i Stockholmsområdet. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, företag och offentliga beställare helhetslösningar på större ROT-projekt. Tyngdpunkten ligger på betongbaserade konstruktioner. Inom det område åtar vi oss också nyproduktion. Kvalitet och leveransprecision prioriteras före pris.
Sedan många år baseras verksamheten på tydliga etiska värderingar, som inte är skrivbordskonstruktioner utan i hög grad påverkar det dagliga praktiska arbetet. Vi skapar kundvärde genom hög upplevd kvalitet och förmåga till problemlösning på ett mänskligare och personligare sätt.

Våra kärnvärden

Genom våra kärnvärden vill vi lyfta fram och diskutera vår gemensamma syn på vad som är viktigt i vårt sätt att arbeta, agera mot varandra, vårt bemötande av kunder och leverantörer samt hur vi vill prägla vår miljö och vårt samhälle. Målet är att våra kärnvärden, framtagna i en öppen dialog där alla medarbetare deltar, ska leda till ett framgångsrikare Dipart som karaktäriseras av en trivsam, utvecklande och rättvis företagskultur. 

Vi reviderade våra ursprungliga kärnvärden
Många av oss var inte med då den första "våra kärnvärden" skapades, så det var hög tid för oss som idag jobbar på Dipart att gemensamt ifrågasätta och förändra vår värdegrund utifrån vad vi anser viktigt 2018. För att ge er en känsla av vad våra kärnvärden innebär i praktiken så visar vi några bilder från vår senaste övning i jobbet med våra kärnvärden och även bilder från när de skapades första gången. Lite längre ner på sidan kan ni även läsa om den process vi gick in i när vår Alkohol- och drogpolicy tog form. Det gjorde vi i samarbete med Alfagruppen som arbetar med företag i alkohol- och drogrelaterade frågor.

Resultatet av revideringen av vår värdegrund blev att två meningar ströks och ytterligare tre kom till. En av de nya var ”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra”. Inte dumt som värdering eller hur!

Våra första kärnvärden skapades 2003
Vi genomförde en övning den 25 juni, 2003 tillsammans med alla medarbetare på vårt kontor i Nacka. Först diskuterade vi definitionen av en värdering. När det var fastlagt vad en värdering är för något gick det lätt att fortsätta med grupparbetena. Våra kärnvärden diskuteras utifrån fem områden; våra kunder, vi som jobbar tillsammans, vi är byggproffs, vår ekonomi och vårt samhälle.
Resultatet av arbetet ledde till ett formaliserat dokument som vi aktivt arbetar med på olika sätt i vår verksamhet, i utvecklingssamtal, rekrytering, introduktion av nyanställda och i vår utvärdering i byggprojekten.

Vi accepterar inte svart arbetskraft
Vårt arbete med värdegrundsfrågor har gjort att vi tydligt tagit ställning mot svart arbetskraft och det kriminella som pågår i för stor omfattning i vår bransch. Ett antal filmer har gjorts om detta: 

Vi arbetar för mångfald

Vi på Dipart är en del av vårt samhälle och i det vill vi spela en aktiv, positiv roll. Då är det även viktigt att vi speglar samhällets struktur. Därför jobbar vi aktivt för mångfald vilket även stärker vår dialog och delaktighet. Idag finns 22 olika nationaliteter representerade, vilket utgör 40 % av våra anställda, och vi välkomnar fler! Det som vi fokuserat på är att få in fler tjejer på Dipart, och då även i produktionen.
 

Vår Alkohol- och Drogpolicy

Ett viktigt kärnvärde är vårt gemensamma ställningstagande gentemot alkohol och droger på vår arbetsplats. Området är komplicerat och därför valde vi att genomföra en separat övning med professionell hjälp under våren 2003 tillsammans med Alfagruppen. I arbetet ingick det en föreläsning om alkohol och droger. Resultatet av grupparbetena lade sedan grunden till Diparts Alkohol- och drogpolicy.
 

Vi fick det prestigefyllda priset Årets NackaFöretag 2017.

Dagens Nyheter skrev om vårt mångfaldsarbete.

Vi fick SVN Giraffpriset 2015 för vårt aktiva CSR-arbete.

Dipart Entreprenad AB - Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm