dipart_svarttext_utskuren

Så här jobbar vi

Vi är stolta över att vara byggproffs!

Vi har utvecklat vårt företag för att kunna ge ett mervärde till våra kunder. Inte bara för att vi tillsammans tjänar på det, utan för att det blir så mycket roligare att arbeta när det blir riktigt bra. Och när ett samarbete är roligt och personligt då brukar det också bli kostnadseffektivt för alla inblandade.
Vi är byggproffs på balkonger och betong, husproduktion och hyresgästanpassningar men framförallt på att bygga och skapa på ett mer personligt och innovativt sätt.
Vill man veta vad vi står för och på vad vi bygger vår företagskultur så ta gärna del av "Våra Kärnvärden".

Filmen "Kvalité är ett av våra ledord"

Vi garanterar trygghet och säkerhet

Diparts entreprenadverksamhet är godkänd enligt byggmästarföreningens produktcertifieringssystem BF9K vilket garanterar dig som kund ett byggprojekt som är säkrat vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringssystemet BF9K ger en effektiv byggprocess och är framtaget av Stockholms Byggmästarförening i samarbete med Statens Provnings- och Forskningsinstitut, SP, Den årliga externa revisionen av att man lever BF9K utförs av den Norske Veritas, DNV, som besöker oss årligen och då gör revisioner både på hur ledningsfunktionerna följer BF9K och med besök ute i produktionen.

Alla byggprojekt följs upp med en "nöjd-kund-enkät" på så vis utvärderas Dipart som företag och varje enskilt byggprojekt och BF9K-systemet kan ständigt förbättras.Kraven på kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt BF9K grundar sig på de krav som finns i lagar och förordningar. De är identifierade som ett antal kritiska punkter som BF9K-entreprenören kontrollerar och verifierar genom provning, mätning eller annan åtgärd i varje projekt. Kunden har alltid full insyn i dessa dokument.

Vi har upprättat en Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy där alla medarbetare och all personal genomgår en kvalificerad utbildning.
Vi svarar gärna på dina frågor gällande BF9K.
Du kan också med fördel läsa mer på Byggmästarföreningens hemsida.

På Dipart är Karl-Johan Brännström ansvarig för BF9K och Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöarbetet.  

Miljöarbete på Dipart

Våra kärnvärden gällande vårt samhälle ställer tydliga krav på ett aktivt engagemang för vår miljö; ”Vi visar hänsyn och värnar om vår miljö genom miljövänliga arbetsmetoder.” Detta innebär bl.a. att vi sätter miljörelaterade mål för verksamheten, i synnerhet för energieffektivitet.

Miljöarbetet syns på många olika sätt. Källsortering ute på byggena, vi källsorterar till och med i bodarna och givetvis på kontoren. Våra större entreprenadmaskiner som exempelvis bobcatar går på EcoPar och så vidare. Att vi ska lämna så små spår efter oss i allas vår miljö är en självklarhet.

BF9K certifikat
Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljöpolicy

Dipart Entreprenad AB - Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm