dipart_svarttext_utskuren

Utmärkelser

Årets Nackaföretag 2017

loading...

Juryns motivering:

”Dipart har genom att gemensamt ta fram kärnvärden för företaget, medarbetarna och verksamheten, lyckats få tydliga ledstjärnor som engagerar och entusiasmerar hela deras organisation.

En tongivande lydelse ur deras kärnvärden säger att ”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra”. Diparts stora samhällsengagemang, bland annat för härbärget Convictus och Vision.nu, har bidragit till att framgångarna inte har låtit vänta på sig.

Dipart är således en mer än värdig vinnare av priset som Årets Nackaföretag 2017.”

Giraffpriset

"Erfarenhetsutbytet som SVN möjliggör är väldigt värdefullt för Dipart. Här får vi träffa intressanta och kompetenta människor och diskutera frågor som ligger nära vårt arbete, både strategiskt och praktiskt i vår vardag!" - Mats Hoffmann

loading...

Juryns motivering:

"Vinnaren får Giraffpriset 2015 för sin förmåga att förena tillväxt och lönsamhet med ett ovanligt initiativrikt, modigt, mångsidigt och uthålligt CSR-engagemang i en bransch, där detta inte är gängse.

Inom företagets verksamhet tar det sig uttryck i strävan att integrera medarbetare med skiftande bakgrund och erfarenheter till en stark och effektiv företagskultur samt i kampen mot svartjobb, skatteflykt och annan korruption.

Utanför sin egentliga verksamhet stöder vinnaren sedan länge de hemlösa genom att samla in och dela ut glasögon: att kunna se och att läsa är nödvändigt för att ta sig ur utanförskap, få ett arbete och återta sin plats i gemenskapen."

Dipart Entreprenad AB - Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm