FASADRENOVERING

 • Vi har renoverat fasader sedan 90:talet
   

 • Vi utför även montage av fasadskivor
   

 • Vi renoverar gärna fasader, balkonger och fönster i samma entreprenad

Fasaden är det första man ser och är viktig för det så kallade första intrycket. Därför är det så viktigt att den är hel, ren och snygg.

 

Hel är nyckeln till en frisk och vacker fasad. Är fasaden skadad med exempelvis sprickor så kommer fukt lätt in och skadorna växer snabbt. Det finns också en säkerhetsaspekt här, trasiga fasader med stora bitar som lossnar och faller ner blir lätt en riskfaktor.

Ren ska fasaden vara, därför att låter man smuts sitta för länge så är den svårare att tvätta bort och fastigheten får ett sjaskigt intryck.

En vackert renoverad och underhållen fasad är en fröjd att få beskåda. Och givetvis kan den även bidra till att höja värdet på fastigheten.

 

Fasaden och taket skyddar fastigheten mot klimatets påverkan. För att de ska hållas funktionella och verkligen sköta sina uppgifter krävs underhåll med jämna intervall.

 

Behöver man bygglov vid en fasadrenovering?

Ja, när du ändrar materialval eller färg, tar upp nya dörrhål i fasaden eller sätter upp nya balkonger, då behövs det bygglov.

Det finns flera olika typer fasadmaterial:

 • Fasadskivor

Fasadskivor är ett fantastiskt material med oanade möjligheter. Du kan välja vilken kulör, glans eller textur du vill. Du kan till och med beställa skivor med din egen signatur på. Eller varför inte ett fräckt zebramönster?
Fasadskivor är fibercementskivor eller kompositskivor som man monterar utanpå en befintlig fasad. Fasaden blir i stort sett helt underhållsfri.

 • Puts

Puts är ett tunt ytskikt av bruk och förekommer både invändigt och utvändigt. Puts har använts sedan antikens dagar. Putsens syfte är att hålla ihop konstruktioner, skydda väggen bakom och ge en vacker yta.

Putsade fasader är vanligare ju mer söderut i landet vi kommer och ger ofta husen ett pampigare utseende. Fördelarna med en putsad fasad är att man får ett vackert hus som inte kräver så mycket underhåll. Ett vanligt renoveringsintervall för putsade fasader är vart 50:de år. Det finns ett flertal olika sorters puts med olika egenskaper såsom cementbruk, kalkbruk, gipsputs, terrasitputs, organisk tunnputs m.fl. Nackdelen med puts är att det blir dyrt om skador uppstår och att putsade fasader är känsliga för fukt.

 • Trä

Fasader i trä ger oanade möjligheter både vad gäller färg och form. En fasad i trä kan man bygga hur man vill och det är lätt att komplettera byggnaden med en tillbyggnad. Tyvärr kräver trä en hel del underhåll och det är vanligt att träfasader målas om vart tionde år.

 • Tegel

Fasader i tegel är en klassiker. Den stora fördelen är den långa livslängden på flera hundra år. Dessutom krävs väldigt lite underhåll. Nackdelarna är att tegel är ett dyrt material, och när det är dags att renovera fogarna så blir det kostsamt.

Vi får ofta frågan om vi kan se över skicket på exempelvis en förenings fasader.  När vi gjort det är det lätt att tillsammans med föreningens styrelse komma fram till en lämplig åtgärd. Den kan innebära att vi rekommenderar något av följande:

 • Montage av fasadskivor

 • Renovering av putsfasad

 • Blästring och finputsning av fasad 

 • Nerknackning av befintlig puts och omputsning

 • ROT-system putsfasad

 • Tvättning av fasadtegel

 • Putsning av tegelfasad 

 • Tilläggsisolering

 

Vi kan söka bygglov, presentera fasadrenoveringen under en årsstämma eller fungera som bollplank till styrelsen. Vi vill gärna vara en bra och närvarande partner under renoveringen.

Vi kommer bäst till vår rätt i de större jobben där projektstyrning, arbetsmiljö och en tät dialog med beställare och även boende är av stor vikt. Vi arbetar efter vårt Stafettlopp där start-, bygg och ekonomimöten genomförs för bästa kommunikation mellan alla inblandade under projektets gång.

 

I samband med att vi putsar om fasaden kan vi renovera balkongerna, byta fönster, montera inglasningar och slutligen byta tak. Vi erbjuder oss gärna att som totalentreprenör ansvara för att helheten blir som avtalad och att arbetena flyter på utan att störa varandra.

 

Vi reser nästan alltid ställning vid våra fasadprojekt och då blir det naturligt med arbeten på hög höjd. Vi har rutiner för en första KMA-rond (Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö) Läs mer under Så jobbar vi.

 

Vår målsättning är att ta med vår beställare på en trevlig och gärna lärorik  ”resa” som slutar med en väl utförd fasadrenovering.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss!

  Patrick Lepierre, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Huvudkontor - Nacka
Dipart Entreprenad AB

Vikdalsvägen 50

131 51 Nacka 

Etableringskontor

Hornstulls Strand 15

117 39 Stockholm

Lager - Länna 

Slipstensvägen 17

142 50 Skogås

Etableringskontor
Norra Stationsgatan 93/98

113 64 Stockholm

 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grey Circle

Org.nr. 556544-3552