TAKRENOVERING

 • Vi har erfarenhet från renoveringar av de flesta tak åt bostadsrättsföreningar och professionella beställare med flerfamiljshus
   

 • Det är kostnadseffektivt för en beställare att byta tak samtidigt som vi i entreprenaden även renoverar balkonger, fasader och fönster
   

 • Vi tar gärna ett helhetsansvar över en fastighets utvändiga renovering

Taket är det viktigaste på en fastighet. Är det något som ska skötas ordentligt så är det just taket. Så ha gärna för vana att se över det årligen.

Du behöver bygglov när du byter takbeläggning, eller om du ändrar färg på taket. Kontakta alltid kommunen inför en omläggning.

Det finns flera olika typer av tak och det är bra att ha grundläggande kunskaper om vilka olika typer det finns. Lutningen på tak är viktigt att tänka på när man ska avleda vatten och snö, vilket gör att lutande tak är vanligare i Norden än vad det är i södra Europa.

Den lutning ett tak har är också avgörande för vilka taktäckningssystem man kan välja mellan, alltså t.ex. takpapp eller tegelpannor.

Följande typer av tak kan vara bra att känna till:

 

 • Sadeltak – den vanligaste formen för hus med trätakstolar. Ett brant sadeltak ger möjlighet att inreda vindsutrymmet och regn och snö avleds effektivt.

 • Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar ( så kallat brutet tak).

 • Valmat tak – ett sadeltak med avskurna gavelspetsar.

 • Pulpettak – tak med ensidigt takfall.

 • Motfallstak har takytor som lutar in mot en låglinje. Avvattningen sker oftast med invändiga avlopp.

samlade taktyper med namn.jpg

Där man oftast har störst möjlighet att påverka sitt tak är vid val av takläggningsmaterial. Oftast tar man samma som tidigare men det kan också gå att byta, exempelvis från tegel till bandtäckt plåt. Några aspekter man kan ta i beaktan i det valet är:

Utseendet, tegelpannor, betongpannor och plåt kan fås i olika färger och design.

Funktion, det finns material med olika funktioner. Har man exempelvis ett hus som är utsatt för starkt solljus så kan valet spela roll för innetemperaturen under sommaren.

Energiförbrukningen går att sänka i en fastighet genom att isolera taket.

Livslängden på taket varierar beroende på val av lösning. 

Det är oftast vid en takrenovering som arbetskostnaden är det kostsamma. Dessa arbeten är arbetsintensiva och kräver noggrannhet för bästa resultat. Så självklart är valet av entreprenör viktigt och i samförstånd med byggfirmans projektledare kan val av material göras. De vanligaste är:

 • Betongpannor

Betongpannorna är det vanligaste takmaterialet i Sverige, lämpar sig väl för vårt klimat. Betongpannor finns i många färger.

 

 • Lertegel

Lertegel är ett levande naturmaterial som har funnits sedan hus började byggas, nästan. Lertegel har en lång livslängd och låter taket andas.

 

 • Plåttak

Plåttak tillverkas av tunnplåt och passar utmärkt för lättare undertak och belastar inte takstolarna.

 

 • Ytpapp

Ytpappen passar till platta tak som garagetak. Man gör vådorna täta genom svetsning som håller taket tätt.

 

 • Falsad plåt

Ett vackert och exklusivt takmaterial där det krävs skickliga yrkesarbetare för bra resultat. Vi på Dipart använder underentreprenörer vid dessa projekt. Falsad plåt är slitstark och har en lång livslängd.

Vi hjälper gärna till med en besiktning av ert tak. Vi träffas på plats och undersöker takets kondition och kan därifrån diskutera vidare vilket behov ni har. 

Vi byter ofta ut plåttak och då tar vi hjälp av våra duktiga plåtslagare som utför arbetet som vår underentreprenör.
Vi kvarstår då som ansvarig mot slutkunden. Den här typen av takrenoveringar är vanliga på flerfamiljshus där vi också renoverar balkonger och fasader.

Vi utför stora ombyggnationer av tak där vi börjar med att helt ta bort det befintliga taket med plåt eller tegel, isolering och ända ner till takstolarna. De här stora entreprenaderna har blivit lite av vårt signum och uppskattas av våra snickare som tycker det är roliga jobb.

​Vi är bäst i de större projekten där samordning, dokumentation, och en tät dialog med beställare och även boende är av stor vikt.

Läs gärna mer under sidan Så jobbar vi.

 

Vi kan med fördel integrera en takrenovering eller ombyggnad i övriga arbeten som ska göras på utsidan av ett flerfamiljshus. I samband med att vi putsar om fasaden och renoverar balkongerna kan vi också riva och bygga om taket. Det är kostnadseffektivt på många sätt för att de fasta kostnaderna med en organisation, etablering, bygglov, ställning och annat fördelas ut på fler jobb. 

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss!

  Patrick Lepierre, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!