top of page

CSR - vår historia

Vi har under XX antal år arbetat med Vision.nu för att hemlösa ska få glasögon

I vårt samhälle finns många hemlösa som av flera skäl inte klarar av processen med att få nya glasögon.

Vision.nu är en förening som ute på härbärgena utför synundersökningar och provar ut glasögon. Allt sker direkt på plats och är helt kostnadsfritt.

 

Vi har sedan 2002 varit huvudsponsor finansiellt men främst har vi bidragit genom att aktivt alltid vara med ute och jobba som assistenter!  Vårt arbete med Vision.nu har nu bidragit till att över 6000 par glasögon fått nya ägare.

Det är mycket med det praktiska, utrustningen är tung och skrymmande och arbetet med att plocka fram glasögon är tidsödande.

Vårt arbete har gjort skillnad. Det här är ett arbete som många på Dipart har deltagit i och som kommit att sammansvetsa oss som ett team. Dessutom har vi kunnat hjälpa våra optiker att hjälpa så många människor.

Vi samlade in begagnade glasögon 

Det är en del arbete innan vi kan åka ut till härbärgena och möta de hemlösa. Först och främst måste vi samla ihop en "bank" av glasögon som täcker de flestas behov av synfel, och det kräver en hel del insamlade glasögon. När vi har fått in en tillräcklig stor mängd glasögon träffas vi för en "arbetsdag".

Dipart går igenom glasögon till Vision.n
Dipart hjälper till vid utprovning av gl
Vision.nu och Dipart vid glasögonsorteri
Glasögon provas ut
Dipart hjälper till att prova ut glasögo
Dipart och optikerna samlas för att gå i

Hur vårt samarbete med Dino Gerdin och Convictus kom till

När vi jobbat med vårt glasögonprojekt har vi lärt känna många människor. En av dem är Dino.
Han jobbar som föreståndare på Convictus i Högdalen och driver ett härbärge som dagligen tar emot drygt 100 gäster. De har möjlighet att duscha, byta kläder, få en måltid, träffa en sjuksköterska, och få stöd i kontakterna med samhället.


Den budget som Dino har är inte stor och därför har vi ingått ett långtgående samarbete där vi som företag hjälper och stöttar i den mån vi kan. Det är förvånande hur mycket vi kan göra bara genom att se till att använda våra kontakter och det vi får över i vår verksamhet. Datorer, bilar, byggmaterial, vår kompetens etc. 

Samarbetet med Dino och Convictus har varit oerhört givande för, vågar vi lova, bägge parter. Många av oss på Dipart har fått insyn i hur det är att vara mindre lyckligt lottad och också fått möjligheten att hjälpa till på något sätt på härbärget. För Dinos del har samarbetet gett ökade resurser och en uppgradering av lokaler och utrustning. Dessutom har Dino blivit i vän till många av oss.

Dipart lämnar kläder till Convictus Högdalen
bottom of page