top of page

VISION & AFFÄRSIDÉ

Vision 2025 är skapad, med fokus på samhällsengagemang, tillväxt, och innovativt byggande enligt vår värdegrund.


Att en vision styr vårt handlande har vi sett många exempel på. När vi tog fram vår första vision år 2002 var vi ett litet företag med ett femtontal medarbetare och med en omsättning på 20 miljoner. Visionen vi då skapade sa att vi skulle år 2010 omsätta 150 miljoner. De flesta tyckte den var orealistisk men vi närmade oss målet för varje år som gick och uppnådde den redan 2009.

vision 2025.jpg

Vi har haft den här affärsidén under många år och den står sig fortfarande. Det vi tycker är allra bäst är den sista meningen. Det är vi på Dipart på något sätt!

Vi är ett kvalitetscertifierat bygg- och anläggningsföretag, verksamt i Stockholmsområdet. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, företag och offentliga beställare helhetslösningar på större ROT-projekt.
 
Sedan många år baseras vår verksamhet på tydliga etiska värderingar som påverkar det dagliga praktiska arbetet.

bottom of page