top of page

INTEGRITETSPOLICY

Så här hanterar vi personuppgifter

Syftet med denna policy

 

Alla individer vars personuppgifter behandlas inom ramen för Dipart Entreprenad AB verksamhet ska vara trygga med hur vi hanterar deras uppgifter.

 

Policyn beskriver på ett övergripande plan hur personuppgifter kan behandlas, för vilka syften och på vilket sätt av Dipart Entreprenad AB.

 

Denna policy ska säkerställa att Dipart Entreprenad AB:

• Följer gällande dataskyddslagstiftning, GDPR

• Lagrar och hanterar personuppgifter på ett korrekt och enhetligt sätt

• Kommunicerar tydligt och öppet gällande hur personuppgifter hanteras i verksamheten

• Kan tillmötesgå anställdas, kunders och andra intressenters rättigheter

• Skyddar den egna verksamheten mot hot och därmed minimerar integritetsrisker

bottom of page