Det här är vi på Dipart!

Dipart grundades 1993 med mycket små medel  av Jens Hoffmann och Thomas Frankborn som fortfarande är huvudägare och verksamma i företaget.

 

Dipart kommer 2025 omsätta cirka 600 miljoner med drygt 140 fast anställda. Verksamheten består av tre affärsområden; Anläggning, Bygg och Hus där den sistnämnda arbetar med allt på utsidan av flerfamiljshuset. Huvudkontoret ligger i Nacka Strand och fasta etableringar finns på ett flertal ställen runt om i Storstockholm.

 

Vår värdegrund är viktig och styr vårt beteende. Det kan man exempelvis se genom vår stora mångfald, vårt ställningstagande för en sund byggbransch och ett aktivt samarbete med vår MB grupp. Vi hoppas att den främst märks för att vi har kul ihop, visar varandra respekt och är kundorienterade genom hela vår organisation!

Vi strävar efter att vara totalentreprenör åt större professionella beställare. En så stor del som möjligt av våra åtaganden utförs med egen personal. Vår projektprocess är certifierad enligt Stockholm Byggmästareförenings produktcertifieringssystem BF9K och vi arbetar målmedvetet med utvecklingen av vår verksamhet.