top of page

Det här är vi på Dipart!

Dipart grundades 1993 med mycket små medel av Jens Hoffmann och Thomas Frankborn. 

 

Vår värdegrund är viktig och styr vårt beteende. Det kan man exempelvis se genom vår stora mångfald, vårt ställningstagande för en sund byggbransch och ett aktivt samarbete med vår MB grupp. Vi hoppas att den främst märks för att vi har kul ihop, visar varandra respekt och är kundorienterade genom hela vår organisation!

 

Vår projektprocess som vi kallar stafettloppet är certifierad enligt Stockholm Byggmästareförenings produktcertifieringssystem BKMA (förut; BF9K) och vi arbetar målmedvetet med utvecklingen av vår verksamhet.


Dipart har ca 140 fast anställda varav ca 100 är yrkesarbetare. Huvudkontoret ligger i Nacka Strand och fasta etableringar finns på ett flertal ställen runt om i Storstockholm. Vi erbjuder helhetslösningar på Bygg- och Anläggningsprojekt åt bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, försäkringsbolag och offentliga beställare.

bottom of page