Det här är vi på Dipart!

Dipart grundades 1993 med mycket små medel av Jens Hoffmann och Thomas Frankborn som fortfarande är huvudägare och verksamma i företaget. Dipart är ett tillväxtföretag och målet nu är Vision 2025 som kommer innebära fortsatt tillväxt och ökad lönsamhet.

 

Vår värdegrund är viktig och styr vårt beteende. Det kan man exempelvis se genom vår stora mångfald, vårt ställningstagande för en sund byggbransch och ett aktivt samarbete med vår MB grupp. Vi hoppas att den främst märks för att vi har kul ihop, visar varandra respekt och är kundorienterade genom hela vår organisation!

 

Vår projektprocess som vi kallar stafettloppet är certifierad enligt Stockholm Byggmästareförenings produktcertifieringssystem BF9K och vi arbetar målmedvetet med utvecklingen av vår verksamhet.


Dipart kommer 2021 omsätta cirka 400 miljoner med 150 fast anställda varav ca 100 är yrkesarbetare. Huvudkontoret ligger i Nacka Strand och fasta etableringar finns på ett flertal ställen runt om i Storstockholm. Vi erbjuder helhetslösningar på större Bygg- och Anläggningsprojekt åt bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, försäkringsbolag och offentliga beställare.