top of page

VÅR VÄRDEGRUND

Dipart utvecklas och växer. Det innebär att många nya människor ansluter och att vi som företag förändras. Detsamma gör vår omgivning och i en rasande fart.  Det innebär att vi som organisation möter nya krav och förhållanden som vi ställs inför. Det är några av de skäl som gör att vi regelbundet uppdaterar och reviderar vår värdegrund.  

2019 var det dags igen och vi samlades hela företaget för en heldag med föreläsningar, grupparbeten och samtal kring vilka värderingar som ska leda oss framåt och påverka våra dagliga handlingar. Under den här dagen där alla på Dipart deltog lades grunden till vår nuvarande värdegrund.

 

När materialet sedan analyserats och ett embryo till värdegrund skapats kopplades både ledningsgrupp och MB grupp in och fick ge sin input ytterligare en gång. Ett förslag skickades sedan ut till samtliga anställda och ett antal månader efter vårt stormöte klubbades vår nuvarande värdegrund.

Vår värdegrund. Vår plan. 2019.png

Vår Värdegrund är ett rättesnöre för oss i alla våra dagliga beslut. Den används vid rekryteringar, medarbetarsamtal, driftmöten och vid en mängd andra tillfällen och ofta går vi tillbaka till den för att kontrollera att vi tänkt rätt.

 

Vi tog fram vår första värdegrund redan 2003 och den reviderades sedan 2008. Läs gärna mer om det under vår Historia.

Se gärna vår film från ett av våra stormöten då vi spelade Dipartspelet. Vi försöker att leva vår värdegrund i allt det vi gör. Ofta lyckas vi och ibland får vi gå tillbaka och göra om. Men oavsett vilket så är vår värdegrund ett rättesnöre som vi försöker leva efter.

Våra Kärnvärden påverkar våra beteenden vilket lett till att vi fått ett flertal utmärkelser

Årets_Nackaföretag_-_Mats_och_Thomas_far

Årets Nackaföretag 2017

"Dipart har genom att gemensamt ta fram kärnvärden för företaget, medarbetarna och verksamheten, lyckats få tydliga ledstjärnor som engagerar och entusiasmerar hela deras organisation. En tongivande lydelse ur deras kärnvärden säger att 'Vi vill bidra till en sund sammhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra'. Diparts stora samhällsengagemang, bland annat för härberget Convictus och Vision.nu, har bidragit till att framgångarna inte låtit vänta på sig. Dipart är således en mer än väl värdig vinnare av priset som Årets Nackaföretag 2017."

bottom of page