VÄRDEGRUND

Dipart utvecklas och växer. Det innebär att många nya människor ansluter och att vi som företag förändras. Detsamma gör vår omgivning och i en rasande fart.  Det innebär att vi som organisation möter nya krav och förhållanden som vi ställs inför. Det är några av de skäl som gör att vi regelbundet uppdaterar och reviderar vår värdegrund.  

2019 var det dags igen och vi samlades hela företaget för en heldag med föreläsningar, grupparbeten och samtal kring vilka värderingar som ska leda oss framåt och påverka våra dagliga handlingar. Under den här dagen där alla på Dipart deltog lades grunden till vår nuvarande värdegrund.

 

När materialet sedan analyserats och ett embryo till värdegrund skapats kopplades både ledningsgrupp och MB grupp in och fick ge sin input ytterligare en gång. Ett förslag skickades sedan ut till samtliga anställda och ett antal månader efter vårt stormöte klubbades vår nuvarande värdegrund.

Vår värdegrund. Vår plan. 2019.png

Vår Värdegrund är lite som ett rättesnöre för oss i alla våra dagliga beslut.

Vi tog fram vår första värdegrund redan 2002 och den reviderades sedan 2008. Läs gärna mer om det under vår Historia.

Se gärna vår film från ett av våra stormöten då vi spelade Dipartspelet. Vi försöker att leva vår värdegrund i allt det vi gör. Ofta lyckas vi och ibland får vi gå tillbaka och göra om. Men oavsett vilket så är vår värdegrund ett rättesnöre som vi försöker leva efter.