VÄRDEGRUND

Vår vision

Vision 2020 är skapad, med fokus på samhällsengagemang, tillväxt, och innovativt byggande enligt våra kärnvärden.

Att en vision styr vårt handlande har vi sett många exempel på. När vi tog fram vår första vision år 2002 gällande Dipart 2010 tyckte de flesta den var orealistisk. Vi uppnådde den 2009!

Vår affärsidé

Vision 2020

Vi har haft en affärsidé under många år nu. Den här senaste versionen står sig fortfarande. Det vi tycker är bäst med den är den sista meningen. Det är vi på Dipart på något sätt!

Vi är ett kvalitetcertifierat byggföretag, verksamt i Stockholmsområdet. Vi erbjuder bostadsrättsföreningar, försäkringsbolag, företag och offentliga beställare helhetslösningar på större ROT-projekt. Tyngdpunkten ligger på betongbaserade konstruktioner. Inom det område åtar vi oss också nyproduktion.

Kvalitet och leveransprecision prioriteras före pris. Sedan många år baseras verksamheten på tydliga etiska värderingar, som inte är skrivbordskonstruktioner utan i hög grad påverkar det dagliga praktiska arbetet.
 

Vi skapar kundvärde genom hög upplevd kvalitet och förmåga till problemlösning på ett mänskligare och personligare sätt.

Vår vision

Genom våra kärnvärden vill vi lyfta fram och diskutera vår gemensamma syn på vad som är viktigt. Det gäller vårt sätt att arbeta, agera mot varandra, vårt bemötande av kunder och leverantörer samt hur vi vill prägla vår miljö och vårt samhälle.

 

Målet är att våra kärnvärden som är framtagna i en öppen dialog där alla medarbetare deltar ska leda till ett framgångsrikare Dipart. Ett Dipart som karaktäriseras av en trivsam, utvecklande och rättvis företagskultur. 

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Våra första kärnvärden skapades 2003

Vi genomförde en övning tillsammans med alla medarbetare på vårt kontor i Nacka. Först diskuterade vi definitionen av en värdering. När det var fastlagt vad en värdering är för något gick det lätt att fortsätta med grupparbetena. Våra kärnvärden diskuterades utifrån fem områden; Våra kunder, Vi som jobbar tillsammans, Vi är byggproffs, Vår ekonomi och Vårt samhälle.

Resultatet av arbetet ledde till ett formaliserat dokument som vi sedan dess aktivt arbetar med på olika sätt i vår verksamhet. Det kan vara i utvecklingssamtal, rekrytering, introduktion av nyanställda eller i vår erfarenhetsåterföring i byggprojekten.

Vi reviderade Våra Kärnvärden 2008

Dipart har vuxit i stort sett varje år sedan starten och många av oss var inte med då den första "Våra Kärnvärden" skapades. Så det var hög tid att gemensamt ifrågasätta och förändra vår värdegrund utifrån vad vi ansåg viktigt 2008.

Resultatet av revideringen blev att två meningar ströks och ytterligare tre kom till. En av de nya värderingarna var ”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra”. Det är inte dumt som värdering eller hur!

Våra Kärnvärden är viktiga för vårt beteende

Vårt arbete med värdegrundsfrågor har gjort att vi tydligt tagit ställning mot svart arbetskraft och det kriminella som pågår i för stor omfattning i vår bransch. Ett antal filmer har gjorts som även om de är gamla tyvärr fortfarande är helt aktuella. Under Media här på hemsidan finns mycket av det som publicerats om oss.

 

Vår VD Jens Hoffmann har skrivit ett antal debattartiklar för DN och Svd som är läsvärda där vi tagit ställning och försöker påverka våra politiker till att genomföra lagändringar som skulle försvåra för de kriminella. 

Vi arbetar för mångfald

Vi på Dipart är en del av vårt samhälle och i det vill vi spela en aktiv och positiv roll. Då är det även viktigt att vi speglar samhällets struktur. Därför jobbar vi aktivt för mångfald vilket även stärker vår dialog och delaktighet.

 

Idag finns på Dipart 26 olika nationaliteter representerade vilka utgör 40 % av våra anställda och vi välkomnar fler! Det som vi fokuserar på nu är att få in fler kvinnor på Dipart.

Dipart om mångfald

Våra Kärnvärden påverkar våra beteenden vilket lett till att vi fått utmärkelser

Årets Nackaföretag 2017

"Dipart har genom att gemensamt ta fram kärnvärden för företaget, medarbetarna och verksamheten, lyckats få tydliga ledstjärnor som engagerar och entusiasmerar hela deras organisation. En tongivande lydelse ur deras kärnvärden säger att 'Vi vill bidra till en sund sammhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra'. Diparts stora samhällsengagemang, bland annat för härberget Convictus och Vision.nu, har bidragit till att framgångarna inte låtit vänta på sig. Dipart är således en mer än väl värdig vinnare av priset som Årets Nackaföretag 2017."

Huvudkontor - Nacka
Dipart Entreprenad AB

Vikdalsvägen 50

131 51 Nacka 

Lager - Länna 

Slipstensvägen 17

142 50 Skogås

Etableringskontor

Hornstulls Strand 15

117 39 Stockholm

Etableringskontor
Norra Stationsgatan 93/98

113 64 Stockholm

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grey Circle

Org.nr. 556544-3552