top of page

VÅR VÄRDEGRUNDS HISTORIA

Genom våra kärnvärden vill vi lyfta fram och diskutera vår gemensamma syn på vad som är viktigt. Det gäller vårt sätt att arbeta, agera mot varandra, vårt bemötande av kunder och leverantörer samt hur vi vill prägla vår miljö och vårt samhälle.

 

Målet är att våra kärnvärden som är framtagna i en öppen dialog där alla medarbetare deltar ska leda till ett framgångsrikare Dipart. Ett Dipart som karaktäriseras av en trivsam, utvecklande och rättvis företagskultur. 

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Våra första kärnvärden skapades 2003

Vi genomförde en övning tillsammans med alla medarbetare på vårt kontor i Nacka. Först diskuterade vi definitionen av en värdering. När det var fastlagt vad en värdering är för något gick det lätt att fortsätta med grupparbetena. Våra kärnvärden diskuterades utifrån fem områden; Våra kunder, Vi som jobbar tillsammans, Vi är byggproffs, Vår ekonomi och Vårt samhälle.

Resultatet av arbetet ledde till ett formaliserat dokument som vi sedan dess aktivt arbetar med på olika sätt i vår verksamhet. Det kan vara i utvecklingssamtal, rekrytering, introduktion av nyanställda eller i vår erfarenhetsåterföring i byggprojekten.

Vi reviderade Våra Kärnvärden 2008

Dipart har vuxit i stort sett varje år sedan starten och många av oss var inte med då den första "Våra Kärnvärden" skapades. Så det var hög tid att gemensamt ifrågasätta och förändra vår värdegrund utifrån vad vi ansåg viktigt 2008.

Resultatet av revideringen blev att två meningar ströks och ytterligare tre kom till. En av de nya värderingarna var ”Vi vill bidra till en sund samhällsutveckling och vara ett föredöme och ge inspiration till andra”. Det är inte dumt som värdering eller hur!

Våra Kärnvärden är viktiga för vårt beteende

Vårt arbete med värdegrundsfrågor har gjort att vi tydligt tagit ställning mot svart arbetskraft och det kriminella som pågår i för stor omfattning i vår bransch. Ett antal filmer har gjorts som även om de är gamla tyvärr fortfarande är helt aktuella. Under Media här på hemsidan finns mycket av det som publicerats om oss.

 

Vår VD Jens Hoffmann har skrivit ett antal debattartiklar för DN och Svd som är läsvärda där vi tagit ställning och försöker påverka våra politiker till att genomföra lagändringar som skulle försvåra för de kriminella. 

Återigen reviderade vi Våra Kärnvärden 2019

bottom of page