top of page

Dipart bildar den nya ROT-koncernen Circura tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis som tillväxtpartner

Dipart Entreprenad bildar den nya ROT-koncernen Circura tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis som tillväxtpartner

Circura grundas av de fyra entreprenörsföretagen Dipart Entreprenad, Reomti, Våtrumsteknik och Heving & Hägglund i partnerskap med Adelis. Den nya koncernen blir ledande inom det växande segmentet för renovering, ombyggnad, tillbyggnad (”ROT”) samt byggservice. Koncernen får en omsättning på 2 miljarder SEK och med Adelis som tillväxtpartner är målet att dubbla omsättningen till 2025.

Dipart Entreprenad är ett av Stockholms ledande bygg och anläggningsföretag inom rotsektorn. Företaget grundades 1993 och har kontinuerligt över åren vuxit med en verksamhet som utgår ifrån företagets värdegrund där mångfald och delaktighet genomsyrar verksamheten. Genom bildandet av Circura tar Dipart nu nästa steg tillsammans med andra ledande entreprenörsföretag och Adelis. Diparts ägare blir betydande ägare i den nybildade koncernen och behåller operativa roller i verksamheten. Bolagen i koncernen kommer fortsatt att verka under egna varumärken som självständiga företag.

”Dipart blir en del av Sveriges ledande ROT-koncern genom att ingå i Circura. Koncernenbolagen kommer genom samverkan och med sin genuina branscherfarenhet kunna möta marknadens behov på ett unikt sätt. ROT-marknaden är i stort behov av att marknadens parter effektiviserar sina processer och skapar innovativa lösningar. Vi ser stora möjligheter att möta dessa behov och vara en drivande och ledande part i marknadsutvecklingen” säger Patrick Lepierre blivande VD på Dipart.

Värdet av den svenska marknaden för renovering, ombyggnad, tillbyggnad och byggservice uppgår till 200 miljarder SEK per år. Marknaden väntas växa kraftigt tack vare ett ökande behov inom den offentliga sektorn, renovering av miljonprogrammen och inte minst ändrade levnadsmönster efter pandemin. Samtidigt ställs allt högre krav på branschens omställning mot hållbarhet, vilket kräver innovativa produktionsprocesser, energieffektiva lösningar och cirkulära modeller för material och produkter.

Med 2 miljarder SEK omsättning och 400 medarbetare blir Circura ett ledande företag inom ROT och byggservice. Dipart Entreprenad, Reomti, Våtrumsteknik och Hewing&Hägglund har alla hög specialiseringsgrad inom sina segment och kompletterar varandra väl. Bolagen fortsätter att verka som självständiga bolag under eget varumärke och med samma ledning, samtidigt som de drar nytta av nya koncernens storlek, resurser och finansiella styrka. Med Adelis som branscherfaren huvudägare är målet att konsolidera branschen genom en aktiv förvärvsstrategi och fördubbla omsättningen fram till 2025.

Torbjörn Torell tillträder som arbetande styrelseordförande i koncernen, och bidrar med 40 års branscherfarenhet, från bland annat Svevia och Bravida. I styrelsen ingår även Ulrika Francke, styrelseordförande i Vasakronan, före detta VD Tyréns och ledande befattningar i Stockholms stad.

”Circura blir en unik aktör med flera framgångsrika specialistbolag i samma koncern, vilket skapar nya möjligheter att bättre vårda och förnya samhällets fastigheter. Bolagen behåller den personliga kontakten och starka entreprenörsandan, men drar nytta av det stora företagets fördelar – det bästa av två världar. Tillsammans strävar vi efter att bli branschens mest kundnära, kvalitetsmedvetna och hållbara företag”, säger Torbjörn Torell.

För mer information, kontakta:

Patrick Lepierre VD Dipart
Telefon: 0707-32 22 48

E-mail: patrick.lepierre@dipart.se

Torbjörn Torell, styrelseordförande Circura

Telefon: 070-577 40 40

E-mail: torbjorn.torell@circura.se

 

Om Circura

Circura är Sveriges ledande koncern inom renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt service av fastigheter. Vi arbetar decentraliserat och kundnära, med det stora företagets resurser, för att rusta upp Sveriges byggnader med moderna och hållbara arbetsmetoder. Circura består av en sammanhållen grupp av entreprenörsbolag med hög grad av specialisering på sina lokala marknader, med lång erfarenhet av att vårda och förnya fastigheter. Circura omsätter 2 miljarder kronor och har 400 medarbetare.

 

Om Adelis

Adelis är en tillväxtpartner för välpositionerade nordiska bolag. Adelis arbetar i partnerskap med ledning och/eller ägare för att bygga verksamheter inom tillväxtsegment och med starka marknadspositioner. Sedan 2013 har Adelis varit ett av de mest aktiva riskkapitalbolagen i sitt segment med över 25 investeringar och mer än 100 tilläggsförvärv. Adelis förvaltar idag omkring 20 miljarder kronor.

utskturen_från_micke.png
reomti.jpg
vatrumsteknik.png
heving&hagglund.png
bottom of page