dipart_svarttext_utskuren

Våra affärsområden

Dipart är ett kvalitetscertifierat byggföretag verksamt i Storstockholm med drygt 140 anställda från jordens alla hörn. Vi arbetar och agerar utifrån ett antal gemensamt framtagna grundvärderingar som vi tycker är viktiga. Våra fyra olika affärsområden är vart och ett specialiserat men tillsammans gör de oss till ett komplett byggföretag. Vår strävan är att vara mer problemlösningsorienterade och mer mänskliga än man kan förvänta.

Dipart är en stark aktör på byggmarknaden i Storstockholm och då är det naturligt att vi arbetar åt stat, myndigheter, kommunala fastighetsbolag, större bostadsrättsföreningar och de stora försäkringsbolagen. Och självklart händer det att vi ibland genomför ett projekt tillsammans med en privatkund eller ett annat byggföretag.

Dipart Entreprenad AB - Huvudkontor
Vikdalsvägen 50, 131 52 Nacka Strand

Lager - Länna
Slipstensvägen 17, 142 50 Skogås

Lager och etablering - Hornsgatan
Hornstulls Strand 15, 117 39 Stockholm