top of page

Vi har resurserna för att utföra större Bygg- och Anläggningsprojekt

Hela flerfamiljshus

Vi är som bäst när vi får stora komplexa entreprenader att ta hand om. Då samarbetar våra affärsområden och skapar efter beställarens önskemål en organisation som är lämplig för uppdraget.

Vi kan exempelvis renovera hela utsidan på en flerfamiljsfastighet där fasader, balkonger, tak och fönster ingår, parallellt med att vi renoverar fastigheten invändigt.  

Dränering, stödmurar och p-hus som hör till flerfamiljshus

I anslutning till flerfamiljshus finns ofta större betongkonstruktioner som hör till fastigheterna eller området. Vi renoverar med fördel den här typen av större betongkonstruktioner med samma projektorganisation. Det kan t.ex. vara garagerenoveringar, renovering av stödmurar eller nödvändig dränering.  

Fördelen för dig som uppdragsgivare är att en och samma projektorganisation gör alla jobben.

Exempel på större entreprenader Dipart slutfört 2021

Brf Spinnsidan i Östberga gav oss förtroendet att ta ett helhetsgrepp på utsidan av samtliga deras fastigheter. Vi byggde om taken och deras sarger, fasaderna blev renoverade, balkongerna blev större och med integrerad inglasning.

Loftgångar och trapphus har nu ett helt annat utseende och dräneringen är gjord. Det var ett spännande projekt och särskild roligt är den uppskattning vi fått från de boende i området.

Brf Björnö köpte initialt en renovering av fyra garage av oss. När samarbetet fungerade bra så passade dom på att ge oss en hel mängd andra jobb som dränering av fastigheterna, markarbeten, och renovering av deras utvändiga inglasade terrasser.

Våra specialistområden

bottom of page