Affärsområde Hus

Vi tar helhetsansvar över renoveringen av husets utsida

Diparts historia började med balkongräcken 1993. Räcken blev till hela balkonger och snart så ingick även fasader och tak. Vår kompetens kring husets skal har skapats under en resa på 25 år.

 

Vår kompetens börjar med kalkylering av kostnaderna och följs av projektering inför byggstart. Våra yrkesarbetare har korrekta löner och försäkringar enligt kollektivavtal. Vår arbetsmiljögrupp säkerställer att utbildade skyddsombud kontrollerar vår arbets-miljö. Som kund har Ni en dedikerad projektledare som kontaktperson och som är den som driver projektet enligt överenskommen tidplan.

 

Vi önskar vara en partner som beställare vänder sig till för att resan man får under entreprenadens gång blir enkel, trevlig och med ett förutsägbart resultat av hög kvalité utan överraskningar.