top of page

Arbetschef Max Rendahl

Vi tar helhetsansvar över renoveringen av husets utsida

Diparts historia började med balkongräcken 1993. Räcken blev till hela balkonger och snart så ingick även fasader och tak. Vår kompetens kring husets skal har skapats under en resa på 25 år.

 

Vår kompetens börjar med kalkylering av kostnaderna och följs av projektering inför byggstart. Våra yrkesarbetare har korrekta löner och försäkringar enligt kollektivavtal. Vår arbetsmiljögrupp säkerställer att utbildade skyddsombud kontrollerar vår arbets-miljö. Som kund har Ni en dedikerad projektledare som kontaktperson och som är den som driver projektet enligt överenskommen tidplan.

 

Vi önskar vara en partner som beställare vänder sig till för att resan man får under entreprenadens gång blir enkel, trevlig och med ett förutsägbart resultat av hög kvalité utan överraskningar.

knapp_fasader_svartvit.JPG

Fasaden är det första man ser och är viktig för det så kallade första intrycket. Därför är det så viktigt att den är hel, ren och snygg.

 

Hel är nyckeln till en frisk och vacker fasad. Är fasaden skadad med exempelvis sprickor så kommer fukt lätt in och skadorna växer snabbt. Det finns också en säkerhetsaspekt här, trasiga fasader med stora bitar som lossnar och faller ner blir lätt en riskfaktor.

Ren ska fasaden vara, därför att låter man smuts sitta för länge så är den svårare att tvätta bort och fastigheten får ett sjaskigt intryck.

En vackert renoverad och underhållen fasad är en fröjd att få beskåda. Och givetvis kan den även bidra till att höja värdet på fastigheten.

 

Fasaden och taket skyddar fastigheten mot klimatets påverkan. För att de ska hållas funktionella och verkligen sköta sina uppgifter krävs underhåll med jämna intervall.

 

Behöver man bygglov vid en fasadrenovering?

Ja, när du ändrar materialval eller färg, tar upp nya dörrhål i fasaden eller sätter upp nya balkonger, då behövs det bygglov.

Det finns flera olika typer fasadmaterial:

 • Fasadskivor

Fasadskivor är ett fantastiskt material med oanade möjligheter. Du kan välja vilken kulör, glans eller textur du vill. Du kan till och med beställa skivor med din egen signatur på. Eller varför inte ett fräckt zebramönster?
Fasadskivor är fibercementskivor eller kompositskivor som man monterar utanpå en befintlig fasad. Fasaden blir i stort sett helt underhållsfri.

 • Puts

Puts är ett tunt ytskikt av bruk och förekommer både invändigt och utvändigt. Puts har använts sedan antikens dagar. Putsens syfte är att hålla ihop konstruktioner, skydda väggen bakom och ge en vacker yta.

Putsade fasader är vanligare ju mer söderut i landet vi kommer och ger ofta husen ett pampigare utseende. Fördelarna med en putsad fasad är att man får ett vackert hus som inte kräver så mycket underhåll. Ett vanligt renoveringsintervall för putsade fasader är vart 50:de år. Det finns ett flertal olika sorters puts med olika egenskaper såsom cementbruk, kalkbruk, gipsputs, terrasitputs, organisk tunnputs m.fl. Nackdelen med puts är att det blir dyrt om skador uppstår och att putsade fasader är känsliga för fukt.

 • Trä

Fasader i trä ger oanade möjligheter både vad gäller färg och form. En fasad i trä kan man bygga hur man vill och det är lätt att komplettera byggnaden med en tillbyggnad. Tyvärr kräver trä en hel del underhåll och det är vanligt att träfasader målas om vart tionde år.

 • Tegel

Fasader i tegel är en klassiker. Den stora fördelen är den långa livslängden på flera hundra år. Dessutom krävs väldigt lite underhåll. Nackdelarna är att tegel är ett dyrt material, och när det är dags att renovera fogarna så blir det kostsamt.

Tegelfasad
 • Vi har renoverat fasader sedan 90:talet
   

 • Vi utför även montage av fasadskivor
   

 • Vi renoverar gärna fasader, balkonger och fönster i samma entreprenad

Renovering av fasaden med omfärgning, demontering av fasadskivor på burspråken samt montering av ny fjällpanelsbeklädnad från Formica
Fasadskivor från Steni
Putsad fasad
Träfasad, obehandlad

Vi får ofta frågan om vi kan se över skicket på exempelvis en förenings fasader.  När vi gjort det är det lätt att tillsammans med föreningens styrelse komma fram till en lämplig åtgärd. Den kan innebära att vi rekommenderar något av följande:

 • Montage av fasadskivor

 • Renovering av putsfasad

 • Blästring och finputsning av fasad 

 • Nerknackning av befintlig puts och omputsning

 • ROT-system putsfasad

 • Tvättning av fasadtegel

 • Putsning av tegelfasad 

 • Tilläggsisolering

 

Vi kan söka bygglov, presentera fasadrenoveringen under en årsstämma eller fungera som bollplank till styrelsen. Vi vill gärna vara en bra och närvarande partner under renoveringen.

Här renoverar vi fogarna mellan fasadelementen
Fasadrenovering i Östberga

Vi kommer bäst till vår rätt i de större jobben där projektstyrning, arbetsmiljö och en tät dialog med beställare och även boende är av stor vikt. Vi arbetar efter vårt Stafettlopp där start-, bygg och ekonomimöten genomförs för bästa kommunikation mellan alla inblandade under projektets gång.

 

I samband med att vi putsar om fasaden kan vi renovera balkongerna, byta fönster, montera inglasningar och slutligen byta tak. Vi erbjuder oss gärna att som totalentreprenör ansvara för att helheten blir som avtalad och att arbetena flyter på utan att störa varandra.

 

Vi reser nästan alltid ställning vid våra fasadprojekt och då blir det naturligt med arbeten på hög höjd. Vi har rutiner för en första KMA-rond (Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö) Läs mer under Så jobbar vi.

 

Vår målsättning är att ta med vår beställare på en trevlig och gärna lärorik  ”resa” som slutar med en väl utförd fasadrenovering.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss!

j%C3%A4rf%C3%A4lla%20045_edited.jpg
Här har vi monterat 336 st nya balkonger med integrerad inglasning.

Vi kan söka bygglov för era nya balkonger, presentera balkongrenoveringen under en årsstämma. Vi hjälper gärna till under hela byggprocessen med ert balkongprojekt.

 

Vi kommer följa riktlinjerna i vårt produktcertifieringssystem BF9K gällande all dokumentation. Våra skyddsombud kommer göra en första KMA-rond och sedan med jämna intervaller säkerställa vår arbetsmiljö. Vår målsättning är att ta med vår beställare på en trevlig och gärna lärorik  ”resa” som slutar med ett väl utfört jobb.

 

Dipart har arbetat med balkonger i Stockholm med omnejd sedan 1992. Vi arbetar med stor andel egen personal där många varit hos oss i över tio år. Vi har stor erfarenhet både bland tjänstemän och yrkesarbetare när det kommer till balkongrenoveringar, inglasningar och fasader.

 • Renovera balkonger och montera nya balkongräcken​ - vi kan balkongrenoveringar

 • Byta befintliga balkongplattor mot nya och montera nya balkongräcken och inglasningar

 • Vi har gjort alla projekt som på något sätt hör ihop med balkonger, terrasser och loftgångar

Vi har renoverat loftgångarna, monterat nya aluminiumräcken och entrétak

Balkongplattor utomhus bryts ner av en kemisk förändring i betongen som beror på inträngande koldioxid så kallad karbonatisering. När balkongplattan får karbonatiserad betong börjar armeringen rosta och får större volym. Det leder till att betongen runt armeringen sprängs bort eller får sprickor där fukt tränger in och leder till frostsprängning.

Balkongrenovering, Dipart Entreprena

Det finns tre generella typer av balkonger:

 

 • Stålramsbalkonger

 • Konsolbalkonger

 • Infällda balkonger

 

Vi hjälper till med utredningar kring balkongernas skick inför en balkongrenovering.  Beroende på resultatet av utredningen så lämnar vi förslag på renoveringens omfattning.


Den kan innebära att vi rekommenderar något av följande:

 

 • Delreparation med nytt ytskikt och impregnering

 • Kantgjutning och nytt ytskikt

 • Hel omgjutning av balkongplattan

I varje renoveringsmetod bedöms balkongräckets skick och om det är estetiskt och ekonomiskt fördelaktigt föreslås nytt i aluminium eller smide.

Här demonterar vi skärmar och balkongplattor inför montage av en helt ny balkong
IMG_6759_edited.jpg
samlade taktyper med namn.jpg
betongpanna2.jpg
lertegel.jpg
plåttak_2.jfif
falsadplåt.jpg
takstolar_ab.JPG

Taket är det viktigaste på en fastighet. Är det något som ska skötas ordentligt så är det just taket. Så ha gärna för vana att se över det årligen.

Du behöver bygglov när du byter takbeläggning, eller om du ändrar färg på taket. Kontakta alltid kommunen inför en omläggning.

Det finns flera olika typer av tak och det är bra att ha grundläggande kunskaper om vilka olika typer det finns. Lutningen på tak är viktigt att tänka på när man ska avleda vatten och snö, vilket gör att lutande tak är vanligare i Norden än vad det är i södra Europa.

Den lutning ett tak har är också avgörande för vilka taktäckningssystem man kan välja mellan, alltså t.ex. takpapp eller tegelpannor.

 • Vi har erfarenhet från renoveringar av de flesta tak åt bostadsrättsföreningar och professionella beställare med flerfamiljshus
   

 • Det är kostnadseffektivt för en beställare att byta tak samtidigt som vi i entreprenaden även renoverar balkonger, fasader och fönster
   

 • Vi tar gärna ett helhetsansvar över en fastighets utvändiga renovering

Följande typer av tak kan vara bra att känna till:

 

 • Sadeltak – den vanligaste formen för hus med trätakstolar. Ett brant sadeltak ger möjlighet att inreda vindsutrymmet och regn och snö avleds effektivt.

 • Mansardtak – ett sadeltak med två olika taklutningar ( så kallat brutet tak).

 • Valmat tak – ett sadeltak med avskurna gavelspetsar.

 • Pulpettak – tak med ensidigt takfall.

 • Motfallstak har takytor som lutar in mot en låglinje. Avvattningen sker oftast med invändiga avlopp.

Det är oftast vid en takrenovering som arbetskostnaden är det kostsamma. Dessa arbeten är arbetsintensiva och kräver noggrannhet för bästa resultat. Så självklart är valet av entreprenör viktigt och i samförstånd med byggfirmans projektledare kan val av material göras. De vanligaste är:

 • Betongpannor

Betongpannorna är det vanligaste takmaterialet i Sverige, lämpar sig väl för vårt klimat. Betongpannor finns i många färger.

 

 • Lertegel

Lertegel är ett levande naturmaterial som har funnits sedan hus började byggas, nästan. Lertegel har en lång livslängd och låter taket andas.

 

 • Plåttak

Plåttak tillverkas av tunnplåt och passar utmärkt för lättare undertak och belastar inte takstolarna.

 

 • Ytpapp

Ytpappen passar till platta tak som garagetak. Man gör vådorna täta genom svetsning som håller taket tätt.

 

 • Falsad plåt

Ett vackert och exklusivt takmaterial där det krävs skickliga yrkesarbetare för bra resultat. Vi på Dipart använder underentreprenörer vid dessa projekt. Falsad plåt är slitstark och har en lång livslängd.

Vi hjälper gärna till med en besiktning av ert tak. Vi träffas på plats och undersöker takets kondition och kan därifrån diskutera vidare vilket behov ni har. 

Vi byter ofta ut plåttak och då tar vi hjälp av våra duktiga plåtslagare som utför arbetet som vår underentreprenör.
Vi kvarstår då som ansvarig mot slutkunden. Den här typen av takrenoveringar är vanliga på flerfamiljshus där vi också renoverar balkonger och fasader.

Där man oftast har störst möjlighet att påverka sitt tak är vid val av takläggningsmaterial. Oftast tar man samma som tidigare men det kan också gå att byta, exempelvis från tegel till bandtäckt plåt. Några aspekter man kan ta i beaktan i det valet är:

Utseendet, tegelpannor, betongpannor och plåt kan fås i olika färger och design.

Funktion, det finns material med olika funktioner. Har man exempelvis ett hus som är utsatt för starkt solljus så kan valet spela roll för innetemperaturen under sommaren.

Energiförbrukningen går att sänka i en fastighet genom att isolera taket.

Livslängden på taket varierar beroende på val av lösning. 

ytpapp.jpg
f%C3%B6nster3_edited.jpg
 • Vi har renoverat och bytt tiotusentals fönster
   

 • Byta till nya eller renovera de befintliga? Vi hjälper dig i beslutet
   

 • Byta fönster gör vi gärna samtidigt som vi renoverar fasader och balkonger

Här bytte Dipart ut 852 fönster till nya 3-glas PVC-fönster med U-värde 0,9

Varför ska man byta eller renovera sina fönster?

 

Ett fönsterbyte eller en renovering av fönstren innebär både en kostnad och en investering. Det skäl som oftast väger tyngst är det ekonomiska men även estetik och inomhusklimat spelar roll. Vi har listat de vanligaste skälen till en fönsterrenovering:

 • Bättre inomhusklimat och lägre energiförbrukning

 • Bättre ljudisolering

 • Nya modernare fönster

 • Snyggare utseende

 • Mindre underhåll

 • Värdeökning på fastigheten

Fönster- och fasadrenovering i full gång
3-glas fönster

Vi beskriver här de vanligast förekommande fönstertyperna:

 

 • Aluminiumfönster:

Aluminium räknas som underhållsfritt då metallen inte rostar.

 

 • PVC-fönster

Långa livslängder och tåliga är typiskt för dessa plastfönster.

 

 • Träfönster 

De tillverkas idag med en livslängd som närmar sig både PVC och aluminiumfönster. Moderna träfönster kan tillverkas snarlika befintliga fönster på äldre fastigheter. 

 

 • Treglasfönster

En benämning för alla olika typer av fönster som har tre skivor av glas istället för sedvanligt två.

 • Energifönster

Energifönster med isolerglas är egentligen bara olika benämningar på fönster som har lågt U-värde. Ungefär 30% av värmen som läcker ur ett hus gör det genom fönstren. Faktorer som påverkar ett fönsters energieffektivitet är bland annat hur många glas som fönstret har och om det är luft eller gas mellan glasen.

(Ju lägre U-värde ett fönster har desto bättre håller det värmen inne och ljudet ute.)

 

För att krångla till det lite till så finns det ytterligare ett par grejer som du måste tänka på!

Ska fönstren vara sidohängda?
 

Är fasta fönster ett alternativ, eller ska de gå att öppna?

Är utseendet viktigare än funktionen?


När vi på Dipart utför större entreprenader där hundratals eller rent av tusentals fönster ska renoveras eller bytas är det logistiken som är utmaningen. Det är många fönster, många montörer och ännu fler hyresgäster som då är vår kunds kunder. Vi har skapat en process från start till mål som är så snabb och smidig som vi bara tror är möjligt.  

 

Vi kan med fördel integrera ett stort fönsterjobb i övriga arbeten som ska göras på utsidan av ett flerfamiljshus. Läs mer på våra sidor om BalkongerFasader eller Tak.

Det är vår vana vid att driva stora projekt och kommunicera med många inblandade som är det största värdet vi tillför, förhoppningsvis tillsammans med hantverksskickligheten hos våra yrkesarbetare.

 

Vi erbjuder oss gärna att som totalentreprenör ansvara för att helheten blir som avtalad och att arbetena flyter på utan att störa varandra.

Vår organisation kommer bäst till sin rätt i de större jobben där projektstyrning, dokumentation, arbetsmiljö och en tät dialog med beställare och även boende är av stor vikt. Vår målsättning är att tillsammans med vår beställare göra en trevlig, lärorik och för bägge parter givande ”resa” som slutar med en väl utförd fönsterrenovering.

 

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss!

Dipart utförde renovering av fasaden, balkonger och montering av nya fönster
bottom of page