top of page

Arbetschef Linn Rendahl

Med bred kompetens inom mark, stål och betong renoverar vi Stockholms infrastruktur

Vi på närmare 25 tjänstemän och 50 yrkesarbetare och omsätter ca 200 miljoner kronor per år. Vi är sedan flera år i en period av stark tillväxt och söker kontinuerligt efter nya kollegor med olika kompetenser. 
 

Vi har 7 stycken ramavtal med kommunala och statliga beställare som innefattar allt från driftjobb till större anläggningsentreprenader. Vi skapar i varje avtal en egen organisation som svarar upp mot de krav som ställs av varje enskild beställare gällande teknisk kompetens och leveransprecision.

 

Vi är experter på reparation av större betongkonstruktioner som exempelvis broar och parkeringshus. Vi har året runt ett flertal sådana projekt i full produktion.

 

Det som gör anläggningsprojekt spännande är att de innefattar all infrastruktur såsom: broar, tunnlar, kajer, reningsverk och allt annat häftigt i en stad som växer snabbt.

Foto%202018-06-15%2011%2027%2035_edited.

Parkeringshus började byggas på 60-talet för att bilen började bli vanligare och parkeringsplatserna på gatorna helt enkelt inte räckte till. Då började man att bygga parkeringsgarage och parkeringshus, på höjden eller djupet och de allra flesta i betong.
 

Det man då inte tänkte på var att våra vägar här uppe i norden saltas på vintertid för att bekämpa halka, och när bilarna åker in i parkeringshuset så tar de med sig snö som är förorenad av salt. 
Snön smälter och kvar blir saltet som i sin tur reagerar med betongen och når ner till armeringen.  Armeringen expanderar (rostar) och spränger då bort betongen som ligger runtom. I början av 90-talet så upptäckte man allvarliga skador på våra parkeringshus och man satte då igång med att renovera.

Exempel på vad vi på Dipart kan göra, är;

 • Ytbehandlingar

 • Renovera bärande pelare

 • Bila bort befintliga körytor

 • Lägga nya ytskikt

IMG_3509.JPG

Våra platschefsgrupper med specialiserade arbetsledare och entreprenadingenjörer är vana vid att lösa de utmaningar dessa projekt för med sig. Våra betongarbetare har erfarenhet från ett stort antal projekt där de utfört de allra flesta arbetsmomenten.

Vi har sedan 1997 renoverat parkeringshus. Vi har nu i drygt 20 år finslipat vår arbetsmetodik och skaffat oss kompetens för att på ett professionellt och kostnadseffektivt sätt renovera stora och komplexa P-hus och garage.

Vi anser oss vara experter på dessa typer av projekt och tycker om den utmaning och komplexitet som de brukar leda till.

 • Vi projekterar, renoverar och färdigställer komplexa p-hus och garage

 

 • Vi har en komplett och specialiserad maskinpark

 

 • Med egen vattenbilnings- och betongavdelning utför vi hela projektet med egen personal

Foto 2020-02-21 10 02 29.jpg

Men i regel tar vi ett helhetsansvar för hela garaget, från början till slut. 

Vi har kompentes för att kalkylera kostaderna för en renovering och bedöma vilka åtgärder som är lämpliga. Och kostnadseffektiva. 

Vi är också vana vid att bereda arbetena och därmed välja vilka åtgärder som skall göras och hur de ska utfras. Under produktionens gång sköter våra platschefsgrupper hela produktionen hela arbetet, från yrkesarbetare till platschef. 

En garagerenovering börjar med att vi etablerar på plats.  Vi etablerar ett platskontor, materialcontainrar och bodar för våra yrkesarbetare. När det är gjort börjar vi med att avlägsna all dålig betong och andra ytskikt.

Vår vattenbilningsavdelning är då inkopplad där vår robot och våra handlansar är våra främsta redskap.

Sedan kompletterar vi med armering, sen gjuter vi, sedan färdigställer vi ytskikten. ​

Foto 2020-01-28 10 40 36.jpg
knapp_broar.jpg

Vi har i snart 15 års tid arbetat med reparationer och underhåll av alla tänkbara broar runt om i Storstockholm.

Vårt arbete sker i regel i ramavtal med större professionella beställare. Vi är stolta över våra ramavtal med bland andra Trafikverket, Stockholm Stad och Nacka, Botkyrka och Huddinge kommun.

De jobben vi i regel får beställningar på är några av följande;

 • Tätskiktsbyte

 • Byte av brolager

 • Renovering av kantbalkar

 • Byte eller renovering av vägräcken

 • Spolning av broar

 • Betongreparationer

För att klara av de här olika typen av jobb så har byggt upp kompetens och utrustning som är passande. Vi har exempelvis egen vattenbilningsavdelning, en verkstad där våra smeder reparerar broräcken och ett 50-tal betongarbetare med yrkesbevis. 

Ett exempel på en balkbro

Ett exempel på en balkbro vi byggde 2016 på Lidingö.

Ett exempel på en plattramsbro

En typisk plattramsbro som vi renoverar ett flertal av varje år.

Rörbro i Saltsjö-Duvnäs

Så här ser en rörbro ut under tiden som vi renoverar den.

Dipart monterar en ny bro i Rinkeby
Dipart renoverade den här gång- och cykelbron i Botkyrka
Dipart platsgjuter en ny GC-bro över Korpmossevägen på uppdrag av Trafikkontoret
 • 15 års erfarenhet av att renovera broar

 • Helhetsåtagande från projektering till färdig brorenovering

 • Byter tätskikt på 20-30 broar om året

Förenklat är en bro ett byggnadsverk som leder trafik över ett hinder, det kan vara en annan väg, vattendrag, eller ravin

Broar förekommer i många olika konstruktioner och material. Exempel på material som används för att bygga broar är; 

 • Betong

 • Stål

 • Sten 

 • Trä (det är entreprenadsidan på Bygg som har hand om träbroar, det kan du läsa mer om här)

Det finns också många olika typer av konstruktioner när det gäller broar. Balkbroar och Plattramsbroar är de vanligaste broarna i Sverige. 

 • Balkbro - Balkbron består av betong- eller stålbalkar med en platta mellan balkarna. Den är relativt billig att bygga och den fungerar lika bra i långa som korta distanser

 • Plattramsbro - En bro av betong som är uppbyggd kring ramen som hålls på plats av jordtrycket från sidorna. Den är billig att bygga och utgörs av en enkel, fyrkantig ramkonstruktion.

 • Hängbro - den är bra om bropelarna inte kan stå nära varandra, den klarar av långa spännvidder

 • Rörbro - används framförallt när bron även ska fungera som tunnel, det kan vara för djur eller vatten 

 • Bågbro - är bra över raviner eftersom den kan byggas mot ravinens väggar

Brobeskrivning på en balkbro

Vi gjuter nya broar

Vi är specialister på att gjuta och montera nya gång- och cykelbroar, så kallade GC-broar. Innan vi lyfter dit nya broar så har vi gjutit nya landfästen och utfört andra förberedande arbeten inför monteringen av bron (bild 1 & 2).

Vi gjuter broar (bild 3) och det är arbeten som våra yrkesarbetare uppskattar väldigt mycket. Allt vi gör när vi gjuter en ny bro är stort och mäktigt. Det kan vara formsättning, armering eller gjutning - allt blir häftigt på så här stora projekt!

Våra 50 yrkesarbetare med olika bakgrund som betongarbetare, smeder, armerare, tätskiktsarbetare, vattenbilare och chaufförer gör det möjligt för oss att bedriva projekten med i stort sätt egen personal.

Vi kan inte bara broar, vi gör schyssta filmer också!

Vi har god kompetens av nyproduktion av gång- och cykelbroar. Se filmen här bredvid och följ med Max och hans team när de monterar en bro en natt i slutet på 2018...

Bro över Rinkebystråket

Till sist...

...vill vi gärna ta tillfället i akt att få skryta lite.

 

Vår bro över Rinkebystråket kom 2017 på tredje plats i tävlingen "Årets Stockholmsbyggnad"! 

knapp_anlaggningsarbeten.jpg

Vår kärnverksamhet i affärsområdet Anläggning är att renovera och bygga konstruktioner av betong. Dessa står i regel på mark och i marken ligger vatten och avlopp. Genom åren har vi arbetat med helhetsåtagande oftare än bara betongarbeten. Det har gjort att vi idag är ett anläggningsföretag som för oss känns naturligt.

Våra platschefsgrupper innefattar samtliga kompetenser från duktiga arbetsledare och platsbasar till yrkesarbetare med mångårig erfarenhet. Det är i grupperna med alla olika kompetenser som vi får vår styrka som entreprenör.

 • Vi projekterar och utför anläggningsprojekt av olika slag

 • ​Vi har allt från grävmaskiner till lastbilar, och ett flertal Bobcats

 

 • Anläggningsprojekt som innefattar betong- och stålarbeten är särskilt intressant för oss

Dipart bygger skatepark i Högdalen
1.jpg
Betongarbete
Anläggningsarbeten
IMG_0114_edited.jpg

Vi renoverade anläggningen i Tantoberget

I Tantoberget har Stockholms Stad en anläggning för förvaring av sand och salt inför vinterns halkbekämpning. Som alla andra anläggningar byggda av betong och stål så behöver även anläggningen i Tantoberget underhållas. Vi renoverade de stora silosar som finns för sand och salt, samt bytte ut el- och mekanik-installationerna. 

Det här var ett utmanande jobb för alla inblandade då vare sig vi som entreprenör eller någon på beställarsidan hade tidigare jobbat i ett bergrum liknande Tantoberget.

Klicka på bilden för att få se den i större format.

Vi får ibland förfrågningar på lite mer annorlunda jobb. Beställaren vill ha hjälp med ett lite mer komplext projekt. Vi gillar sådana jobb! För då får vi verkligen slå våra kloka huvuden ihop och tänka till hur vi ska lösa det. 

Här har vi samlat några av de lite mera komplexa projekten.

Vattentorn är häftiga att renovera

Det är så mycket att tänka på innan man påbörjar en renovering av ett vattentorn. Ställningen blir av förklarliga skäl väldigt hög och kan då lätt tas av vinden. Sedan så blir den ju enormt tung och den kan sjunka ner i backen av tyngden.
Själva betongrenoveringen är också en utmaning;  Hur vattenbilar man på 50 meters höjd? Hur får man upp all material och alla verktyg man behöver, på ett säkert sätt? Hur gör man rent inuti ett vattentorn utan att tumma på säkerheten? Hur vet man att alla som är med i arbetslaget klarar av arbetshöjden utan att få svindel?
Som ni förstår är det här utmanande och speciella projekt och vi anser att vi numera ligger i framkant när det gäller den här kompetensen.