Affärsområde Anläggning

Med bred kompetens inom mark, stål och betong renoverar vi Stockholms infrastruktur

Vi på affärsområdet Anläggning är närmare 25 tjänstemän och 50 yrkesarbetare och omsätter ca 200 miljoner kronor per år. Vi är sedan flera år i en period av stark tillväxt och söker kontinuerligt efter nya kollegor med olika kompetenser. 
 

Vi har 7 stycken ramavtal med kommunala och statliga beställare som innefattar allt från driftjobb till större anläggningsentreprenader. Vi skapar i varje avtal en egen organisation som svarar upp mot de krav som ställs av varje enskild beställare gällande teknisk kompetens och leveransprecision.

 

Vi är experter på reparation av större betongkonstruktioner som exempelvis broar och parkeringshus. Vi har året runt ett flertal sådana projekt i full produktion.

 

Det som gör anläggningsprojekt spännande är att de innefattar all infrastruktur såsom: broar, tunnlar, kajer, reningsverk och allt annat häftigt i en stad som växer snabbt.