DIPARTS HISTORIA

Här följer viktiga milstolpar för Diparts utveckling men börja gärna med att se våra grundares lite sentimentala diskussion om åren som gått i filmen här bredvid.Filmen har ett tiotal år på nacken men kan ändå vara rolig att se!

2018

 • Vi vände förlust till vinst efter en urstark höst och vårt projekt "Fokus Vinst"
   

 • Vi byter ut hela vår grafiska profil!

Gamla loggan, Dipart Entreprenad

Vi gick från denna logotyp som kändes lite omodern...

Nya loggan, Dipart Entreprenad

...till den här!

2017

 • Vi landar ett för oss viktigt avtal med Stockholm Stad Exploateringskontoret som sträcker sig fram till 2026, där vi är med och bygger den nya stadsdelen Hagastaden.
   

 • Vi vann Årets Nackaföretag!
   

 • Vi kom på tredje plats i tävlingen Årets Stockholmsbyggnad med vår bro över Rinkebystråket. Bara att bli nominerad är stort!

2016

 • Erik Alteryd blir vår nya styrelseordförande efter Rune Brandinger som slutar med ålderns rätt.
   

 • Vi lämnar Setterwallska Villan och flyttar huvudkontoret till Nacka Strand

2015

 • Vi vann Giraffpriset! Ett hederspris som delas ut av SVN (Social Venture Network) till en person eller företag som sticker ut hakan lite extra och som gör en skillnad i samhället. 
  Läs juryns motivering HÄR.

 

 • Vi vann också Botkyrka Kommuns pris som Årets företag Skolsamverkan!
  HÄR kan du läsa en artikel om det i tidningen Byggindustrin.

2014

 • Vi fick kreditbetyget trippel A vilket enbart 3% av Sveriges företag kan uppvisa.
   

 • Vårt affärsområde Hus har under året tecknat Diparts största order någonsin.

2013

 • Före detta ordförande för Byggnads, Hasse Tilly, rekryterades till vår styrelse.
   

 • Vi blir för första gången fler än 100 anställda på Dipart.
   

 • Vi gör en omorganisation och går från fem affärsområden till tre (Dipart Norr och Dipart Syd integrerades med Bygg).

Hans Tilly

2012

 • Nackas förening för arbete i Förenta Nationernas anda gav oss sitt hederspris för vårt värdegrundsarbete.
   

 • Affärsområdet Betong växte och fick ett ramavtal med Trafikverket, vilket ledde till vår etablering i Hornstull.  

2011

 • Rune Brandinger, f.d. VD för bland annat Nordea och Vasakronan blir vår styrelseordförande.
   

 • Vi får fem olika affärsområden; Dipart Norr, Dipart Syd, Betong, Bygg och Hus.

Rune Brandinger

2010

 • Under året fick vi ett antal prestigeorders, bland annat två stora broar där den största gick över E18.
   

 • Vår VD Jens Hoffmann valdes in i Byggmästareföreningens styrelse. 

2008

 • 2012 var året då flera ramavtal slöts med viktiga kunder, däribland Luftfartsverket, Stockholmshem och Sigtunahem.
   

 • Vi uppnådde vår första stora Vision, att nå en omsättning på 150 miljoner

2006

 • Detta är året då vår betongsida expanderade kraftigt. Sedan detta år  renoverar vi allt från balkonger till parkeringshus och broar. 
   

 • Dipart blev utsedd till Gasellföretag av Dagens Industri. Ett bevis på att vi är en förebild och ett av de snabbast växande företagen i landet som skapar jobb och står för ökad produktivitet.

2005

 • Diparts verksamhet präglades av fortsatt utveckling och vi blir 50 anställda.

2003

 • Dipart Konsult AB, med inriktning på organisations- och affärsutveckling, bildas som ett dotterbolag i koncernen. Dipart Konsult hjälpte dels Dipart som företagsgrupp att nå sin vision och arbetade även tillsammans med andra företag i och utanför byggbranschen.
   

 • Våra kärnvärden arbetades fram tillsammans med alla medarbetare och den första stora medarbetarenkäten som skulle "mäta tempen" på bl.a. ledarskap, trivsel och arbetsmiljö, gjordes. 

2002

 • Dipart kvalitetscertifieras enligt BF9K, Byggmästareföreningens motsvarighet till ISO 9000. En ambitiös utbildningsplan genomfördes för samtliga anställda där mer än 40 kurser ingick samt att epitetet förstemän arbetades in i praktiken.

2001

 • Dipart gör en omprofilering och skapar en ny logga.
   

 • Affärsområdet Dipart Bygg startades.
   

 • Nu är vi 19 personer anställda på Dipart.

Originalloggan här till vänster, som jobbades om och blev den här istället.

1999

 • Vi blir medlemmar i Byggmästareföreningen som sedan dess varit en värdefull partner när det gäller utbildningar, certifikat och juridisk rådgivning.

1997

 • Det ursprungliga namnet "Dipart i Linköping AB" ändras till "Dipart Entreprenad AB".

1996

 • Den första kompletta balkongen monteras och vi börjar nu åta oss betydligt större uppgifter.
   

 • Antalet anställda uppgår till 7 personer. 

1995

 • Dipart flyttar till Settervallska Villan i Nacka där kontor och bostad kombinerades. Nu hade verksamheten utökats med fyra montörer och Jens och Thomas jobbade allt mer på kontoret.

Setterwallska Villan, Finntorp

Setterwallska VIllan i Finntorp, Nacka

1994

 • Jens och Thomas flyttar till Stockholm för att etablera sig som fristående försäljare och montörer. Första kontoret låg på Möckelvägen 36, 2 trappor, C/o Andersson och med endast en telefonlinje ut. Förutom kontor så tjänade Möckelvägen även som bostad och lager.

1993

 • Diparts första verksamhetsår bestod av att som montagefirma resa runt i hela södra och mellersta Sverige och montera balkongräcken. En morgon i Linköping satt Jens Hoffmann och Thomas Frankborn och funderade över tänkbara företagsnamn. Namnet skulle vara kort, slagkraftigt och fungera i alla olika sammanhang. Slutligen enades de om DIPART (di som för 2 och part för partners).

Thomas Frankborn

Det var lite si och så med säkerhets-
tänket...

Huvudkontor - Nacka
Dipart Entreprenad AB

Vikdalsvägen 50

131 51 Nacka 

Lager - Länna 

Slipstensvägen 17

142 50 Skogås

Etableringskontor

Hornstulls Strand 15

117 39 Stockholm

Etableringskontor
Norra Stationsgatan 93/98

113 64 Stockholm

 • Linkedin - Grå Circle
 • Facebook - Grey Circle

Org.nr. 556544-3552