top of page

HÅLLBARHET & ANSVAR

Hållbarhetsredovisning

Kvalitetsarbete på Dipart

Verksamhetsstyrning

Diparts verksamhetsledningssystem är certifierat enligt BKMA vilket ger dig som kund ett byggprojekt som är säkrat vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Certifieringssystemet BKMA ägs av Byggföretagen och en årlig extern revision av systemets efterlevnad utförs av Det Norske Veritas, DNV.

Kraven enligt BKMA grundas på lagar, och ISO system 9001,14001 och 45001. Du kan med fördel läsa mer på Byggföretagens hemsida om BKMA.

bkma_cert_dipart.jpg
Diparts policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Även om vi enligt lag inte behöver redovisa vårt hållbarhetsarbete ännu så väljer vi att göra det. Vi har sedan 2017 rapporterat hållbarhet i vår årsredovisning enligt genomarbetade riktlinjer.

Ett omfattande arbete för att hitta de områden som mest påverkar Diparts intressen har gjorts med hjälp av externa experter. En mätmetod för varje affärsområde har tagits fram där handlingsplaner och mål har fastslagits. 

De områden i vilka vi har mätbara fastslagna mål är:

  • KMA-ronder. Dipart har ett unikt system att mäta kvalitet, miljö och arbetsmiljö i produktionen för våra större entreprenader.

  • Arbetsplatsolyckor. Vi strävar efter och arbetar för att ha olycksfria arbetsplatser.

  • Korttidsfrånvaro. Det är kostsamt men även en indikator över hur personalen mår.

  • Delaktighet. Alla på Dipart ska vara delaktiga i verksamheten och veta hur det går ekonomiskt för oss som företag och för deras grupp och affärsområde.

  • Utbildningsnivå. Vi har för varje befattning satt önskvärda utbildningar mot vilka vi mäter uppfyllnadsgrad.

  • Energianvändning. Att arbeta effektivt ger god lönsamhet och därigenom hållbarhet.

  • Oegentligheter. Vårt företag är byggt utifrån vår värdegrund och det är viktigt för oss att våra värderingar efterlevs.

Vi analyserar varje affär och ger den en processtillhörighet så vi kan arbeta på samma sätt i varje enskilt projekt i varje unikt avtal. För varje enskilt ramavtal och för våra större entreprenader har vi unika processer. Vi är noggranna med att identifiera beställarens förväntningar och tillse att vi levererar mot dessa, det kan handla om ej branschspecifika egenkontroller, udda tider eller andra unika krav.

Genom riskanalyser och arbetsberedningar försöker vi minimera sannolikheten att något negativt inträffar. Vi vet att en plan sällan håller fullt ut, ofta på grund av yttre omständigheter, men det är alltid bättre att ha tänkt till och kunna justera än att inte ha tänkt alls.

Vi är stolta över vårt arbete och varandra

Vårt sätt att arbeta grundar sig i vår Värdegrund som ger oss vägledning i våra beslut.

 

I många fall har vi skrivna policys och processer men utan drivna medarbetare och det engagemang alla uppvisar skulle vi inte kunna leva efter dem och fortsätta att utveckla oss.

 

Vi har en MB-grupp som driver sina medlemmars intressen och tillsammans med ledningen är med och utvecklar Dipart till det bättre. En MB grupp är en lokal facklig klubb som hör till Byggnads där många frågor delegerats ut så de kan hanteras ute på företaget av de i företaget anställda medlemmarna.

MB-gruppen_2021.jpg

Diparts Medbestämmandegrupp (MB-grupp)

Miljöarbete på Dipart

Arbetsmiljöarbete på Dipart

En viktig del i Diparts systematiska arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljögruppen där vår kvalitetschef är ordförande och resterande deltagare är främst hantverkare kompletterat med ytterligare någon tjänsteman. Arbetsmiljögruppen har utökats till åtta medlemmar där alla affärsområden är representerade.

 

Varje medlem i gruppen får en gedigen utbildning i Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö dvs KMA kompetens. Vår kvalitetschef utbildar även var och en i hur man genomför en KMA rond och hur den betygssätts. På så sätt kalibrerar vi arbetet så alla som gör skyddsronder bedömer på ett snarlikt sätt. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete grundar sig i medarbetarnas engagemang för den egna arbetsmiljön.

Kvalitetschef på Dipart, Karl-Johan Brännström

Karl-Johan Brännström, Kvalitetschef på Dipart

Vår värdegrund gällande Ansvar ställer tydliga krav på ett aktivt engagemang för vår miljö; ”Vi tar vårt ansvar för miljön på allvar.” Detta innebär bland annat att vi sätter miljörelaterade mål för verksamheten, i synnerhet för energieffektivitet.

Miljöarbetet syns på många olika sätt. Alla våra fordon som köps in är drivna på el. Våra tjänstemän kör antingen Teslor eller andra eldrivna personbilar, våra servicebussar som är inhandlade de senaste åren körs alla på el. Andra exempel är källsortering ute på byggena. Vi källsorterar till och med i bodarna och givetvis på kontoren. Till våra större entreprenadmaskiner och vattenbilningsutrustning använder vi EcoPar och så vidare. Att vi ska lämna så små spår efter oss i allas vår miljö är en självklarhet och vi gör en miljöbedömning på alla produkter vi bygger in.

Vi arbetar för mångfald

Vi på Dipart är en del av vårt samhälle och i det vill vi spela en aktiv och positiv roll. Då är det även viktigt att vi speglar samhällets struktur. Därför jobbar vi aktivt för mångfald vilket även stärker vår dialog och delaktighet.

 

Idag finns det på Dipart 26 olika nationaliteter representerade och ungefär 40 % av våra medarbetare har annan nationalitet än svensk. Det som vi fokuserar på nu är att få in fler kvinnor på Dipart.

Foto 2021-01-22 10 10 08.jpg

Ett typiskt betonglag på Dipart. Tolv skickliga betongare från nio olika länder.

Dipart om mångfald

Klicka på bilden så kan du läsa en intervju från Dagens Nyheter, som gjordes år 2015 med några av våra medarbetare om Diparts mångfald på arbetsplatsen. 

Vi arbetar med ett flertal olika projekt som stöttar organisationer vars verksamhet vi anser vara av samhällsnytta.

Östberga City FC

Vi är huvudsponsor till Östberga City som är en helt nystartad förening. Eldsjälen Kebba svarade på frågan varför han engagerar sig med orden ”Jag vill aldrig mer behöva se en mor begrava sitt barn”. Det Kebba syftade på var de kriminella nätverkens skjutningar där många unga förlorar sina liv.

 

Östberga City ska ge ungdomarna i Östberga ett alternativ till att hänga med kompisarna nere på torget och förutom idrott även hjälpa till med läxläsning, nattvandra och mycket mer. Vi gillar Kebba, vi gillar ungdomarna i Östberga och vi stöttar på alla sätt vi kan.

Foto 2021-05-19 20 40 27 (1).jpg

Convictus

Convictus en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som bedriver verksamhet i Stockholm sedan mitten av 80-talet. Föreningens arbete stödjer människor som lever i utsatthet med särskilt fokus på hemlöshet, drogberoende och hälsa. Det kommer dagligen ca 300 gäster till föreningens verksamheter.

Vi på Dipart lärde känna Dino Gerdin som är föreståndaren på Convictus i Högdalen för mer än 10 år sedan. Ett samarbete som har hållit i sig sedan dess och började med att vi hjälpte härbärgets gäster med att få glasögon i ett annat projekt vi drev.

5c1cecc9-d6d0-463b-903d-1b462d3e10f7.jfif
c4611763-f90e-43d2-ba44-5d3041d9c864.jfif
9d5a8d19-2e1a-45d4-9ccb-e05435acb8a5.jfif
24508bac-65dc-45c8-a1fb-b406f3204993.jfif
5ac0acef-5ec4-4fcd-abb7-aed9a0e09388.jfif

Vi satte oss ner och diskuterade alla behov ett härbärge har av att få saker fixade, utbytta och uppgraderade och såg efter möjligheter där vi som byggfirma med stort hjärta kunde bidra. Och oj vad det blev många matchningar. Vi har skänkt datorer och bilar, byggt tvättstugor och telefonbås, skänkt köksutrustningar och tv skärmar och har en årlig klädinsamling för att nämna några saker. Men roligast tycker vi ändå att det är när vi blir inbjudna både som gäster och volontärer till det årliga generösa julbordet.

bottom of page