top of page

SÅ HÄR HANTERAR VI PÅ DIPART CORONA PANDEMIN

Vi på Dipart ser mycket allvarligt på Corona pandemin och ska under krisen ta vårt samhällsansvar.

 

Syftet med vårt arbete mot Coronaviruset:

 

  • Minska smittspridning i samhället.
     

  • Minska trycket på sjukvården.
     

  • Säkerställa full och lönsam produktion då vi alla behöver ett starkt Dipart.

Vi har anpassat vår verksamhet efter den nuvarande situationen med förändringar i organisationen och digitala arbetssätt. Varje dag görs gemensamt en ny bedömning av vår Kvalitetschef, vår HR chef samt undertecknad, sedan informeras våra medarbetare via vårt intranät och våra riktlinjer uppdateras.

 

Vi ska fortsätta vara en viktig kugge i samhället. I skrivande stund har vi flera rekryteringar som pågår, maximal beläggning och fulla orderböcker. De försiktighetsåtgärder vi tar påverkar delvis vår effektivitet och vi hoppas att våra beställare har förståelse för det.

 

Här kan du ta del av våra riktlinjer: Corona - Riktlinjer

jens_arbetar_hemifrån.jpg

Jens Hoffmann

VD Dipart Entreprenad

bottom of page