BYGGSERVICE

Vi arbetar med byggservice åt professionella beställare som har större bestånd av lägenheter, kontor eller butiker. De vill att serviceuppdrag, dokumentation och den ekonomiska rapporteringen ska vara standardiserad vilket vi tagit fasta på.

 

När vi tecknar ett avtal med en ny uppdragsgivare börjar vi med att skapa en unik process. Den beskriver hur vi tillsammans ska agera i ett typiskt ärende. När vi följer den blir det i regel rätt.

 

I varje avtal tillsätter vi en avtalsansvarig tjänsteman och en erfaren och kommunikativ yrkesarbetare som blir Ansvarig Hantverkare i avtalet. Runt den ansvarige hantverkaren bygger vi ett lag bestående av så många yrkesarbetare avtalet kräver.

När vi haft både ett genomarbetat startmöte och ett eller ett par uppföljningsmöten så brukar samarbetet rulla på och utvecklas till något riktigt bra. En genomgående framgångsfaktor är våra Ansvariga Hantverkare som har bra kontroll på allt som sker i fastigheterna och som snabbt svarar upp mot våra beställarrepresentanter.

 

Varmt välkomna att höra av er!

  Kim Tyborn, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Huvudkontor - Nacka
Dipart Entreprenad AB

Vikdalsvägen 50

131 51 Nacka 

Etableringskontor

Hornstulls Strand 15

117 39 Stockholm

Lager - Länna 

Slipstensvägen 17

142 50 Skogås

Etableringskontor
Norra Stationsgatan 93/98

113 64 Stockholm

  • Linkedin - Grå Circle
  • Facebook - Grey Circle

Org.nr. 556544-3552