BALKONGRENOVERING

  • Renovera balkonger och montera nya balkongräcken​ - vi kan balkongrenoveringar

  • Byta befintliga balkongplattor mot nya och montera nya balkongräcken och inglasningar

  • Vi har gjort alla projekt som på något sätt hör ihop med balkonger, terrasser och loftgångar

Balkongplattor utomhus bryts ner av en kemisk förändring i betongen som beror på inträngande koldioxid så kallad karbonatisering. När balkongplattan får karbonatiserad betong börjar armeringen rosta och får större volym. Det leder till att betongen runt armeringen sprängs bort eller får sprickor där fukt tränger in och leder till frostsprängning.

Det finns tre generella typer av balkonger:

 

  • Stålramsbalkonger

  • Konsolbalkonger

  • Infällda balkonger

 

Vi hjälper till med utredningar kring balkongernas skick inför en balkongrenovering.  Beroende på resultatet av utredningen så lämnar vi förslag på renoveringens omfattning.


Den kan innebära att vi rekommenderar något av följande:

 

  • Delreparation med nytt ytskikt och impregnering

  • Kantgjutning och nytt ytskikt

  • Hel omgjutning av balkongplattan

I varje renoveringsmetod bedöms balkongräckets skick och om det är estetiskt och ekonomiskt fördelaktigt föreslås nytt i aluminium eller smide.

Vi kan söka bygglov för era nya balkonger, presentera balkongrenoveringen under en årsstämma. Vi hjälper gärna till under hela byggprocessen med ert balkongprojekt.

 

Vi kommer följa riktlinjerna i vårt produktcertifieringssystem BF9K gällande all dokumentation. Våra skyddsombud kommer göra en första KMA-rond och sedan med jämna intervaller säkerställa vår arbetsmiljö. Vår målsättning är att ta med vår beställare på en trevlig och gärna lärorik  ”resa” som slutar med ett väl utfört jobb.

 

Dipart har arbetat med balkonger i Stockholm med omnejd sedan 1992. Vi arbetar med stor andel egen personal där många varit hos oss i över tio år. Vi har stor erfarenhet både bland tjänstemän och yrkesarbetare när det kommer till balkongrenoveringar, inglasningar och fasader.

Ni är varmt välkomna att höra av er till oss!

  Patrick Lepierre, Affärsområdeschef

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!